Framtidens studenter tyckte till om hållbara campus

Fredag, 3 februari 2017
Den 2 februari intog hållbarhetssatsningen We_change Umeå och Dragonskolan där gymnasieeleverna fick ta del av inspirerande föreläsningar, panelsamtal och workshops. Akademiska Hus är en samarbetspartner i projektet och ordnade en workshop för att få veta hur framtidens studenter vill att deras campusområde ska se ut.

We_change är Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling. Med stopp på flera orter turnerar We_change tillsammans med samarbetspartners och inspiratörer för att diskutera hållbarhet utifrån FN:S 17 globala mål. Under stoppet i Umeå var utöver Akademiska Hus Ikea, Sida, ABB, SEB och Umeå kommun med och mötte ungdomar.

Under Akademiska Hus workshop ville vi få framtidens högskole- och universitetsstudenter att tycka till om hur de skulle vilja att campus ska utformas hållbart. Att kunna resa till och från campus med hållbara transporter och att bo i studentboende som var genomtänkta och energismarta var några av tankarna från workshopen.

Se gärna SVT Västerbottens inslag för att se och höra mer från Akademiska Hus workshop.