Akademiska Hus blir ny partner till företagsinkubatorn UIC

Onsdag, 13 september 2017

Uppsala Innovation Centre är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. Akademiska Hus går nu in som partner till UIC och möjliggör att fler innovativa tillväxtföretag kan stöttas och utvecklas i Uppsala län.

Partnerskapet innebär också att Akademiska Hus aktivt kommer att bidra till att projekt och företag inom UIC:s affärsutvecklingsprogam får stöd i sin utveckling genom att exempelvis erbjuda rådgivning och fördelaktiga hyresalternativ.

Akademiska Hus kommer också att ge UIC-bolag möjlighet att i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet basera sin verksamhet i företagsparken Green Innovation Park. Här verkar företag, forskare och entreprenörer som utvecklar produkter och tjänster som bidrar till en hållbar framtid. På det 200 000 kvadratmeter stora området finns i dag ett 40-tal företag, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

– Vi tror att partnerskapet kommer vara fördelaktigt för såväl oss och våra befintliga hyresgäster på Ultuna som för UIC-bolagen vi kommer att möta. Inom Green Innovation Park finns allt från små start-ups till större etablerade företag inom gröna näringar, vi är glada över att genom vårt partnerskap kunna bidra till att de och UIC-bolagen har goda förutsättningar att stärka varandra, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

– Akademiska Hus är en viktig aktör i Uppsalas fastighetsvärld och vi är glada att kunna välkomna Akademiska Hus som UIC-partner. Vi ser fram emot att tillsammans kunna erbjuda regionens tillväxtföretag den support de behöver för att utvecklas på ett framgångsrikt sätt. UIC har som mål att kunna inbegripa alla business parks i vår region som UIC-partner, för att UIC-bolag ska få de bästa förutsättningarna att växa. Nu har vi ett nära samarbete med alla Uppsalas företagsparker, vilket är otroligt positivt både för oss och UIC-bolagen, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

UIC har ett tjugotal partner inom näringslivet som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom sin kunskap och kompetens, bland annat i form av seminarier och individuell rådgivning. UIC:s partner bidrar också till finansieringen av UIC.