Göteborgs universitet - Campus Medicinareberget

Acamedicum

Medicinareberget är ett campusområde där byggnaderna ligger tätt och där den medicinska och naturvetenskapliga forskningen håller hög internationell klass. Närheten till Sahlgrenska universitetssjukhuset utnyttjas i både studie- och forskningssammanhang. Visionen är att Medicinareberget ska bli Europas mest attraktiva medicinska och biovetenskapliga miljö där utbildning, forskning, sjukvård och näringsliv finns samlade på ett område.

  

Kompetensutbyte mellan studentstäder

För femte året i rad arrangerade Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) och Akademiska Hus en workshop på temat studentbostäder och universitetsmiljöer, och dessas plats och betydelse för stads- och samhällsbyggandet. Nytt för i år var att aktörer från Stockholm, Lund och Uppsala bjudits in för att delta i samtalet.

Rapport från Workshop 2015.

Rapport från workshop 2014

Rapport från workshop 2013

Rapport från workshop 2012