Kontaktperson

Caroline Kvillström Brand
Projektledare
Akademiska Hus Region Stockholm
08-685 75 23
caroline.kvillstrombrand@akademiskahus.se
Stefan Sommarström
Projektledare
Akademiska Hus Region Stockholm
08-685 75 41
stefan.sommarstrom@akademiskahus.se

Albano

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 15 000 studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service.

I takt med att Stockholms universitet och KTH växer behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka med varandra och det omgivande samhället. Totalt kommer cirka 100 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas och cirka 1 000 studentbostäder.

 

Första spadtaget för Albano togs i november 2015. Byggnaderna i området kommer att bestå av både aktivitetsbaserade och traditionella kontors- och undervisningsmiljöer med hög flexibilitet som kan passa olika verksamheters behov. Undervisningslokalerna kommer även att innehålla pausutrymmen och pentryn för studenter. I byggnaderna kommer också finnas allmän service, däribland caféer och restauranger, och ett för Stockholms universitet och KTH gemensamt undervisningslabb (ett Vetenskapens hus). Tanken är att en mångfald av verksamheter ska bidra till en levande miljö under dygnets alla timmar.

 

Hållbar stadsdesign

Utvecklingen av campus Albano  sker i samklang med naturen där stor hänsyn tas till den biologiska mångfalden. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I planarbetet har forskning inom hållbar stadsutveckling integrerats genom att en forskargrupp vid Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitektur på uppdrag av Akademiska Hus lämnat synpunkter och förslag med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign. Att forskare på detta sätt aktivt medverkar i en planprocess gör Albano till ett unikt projekt.

 

Citylab Action

Campus Albano är ett av pilotprojekten i Ciylab Action  som är ett  forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council. Citylabs främsta syfte är att stödja stadsutvecklingsprojekt som står inför framtidens hållbarhetsutmaningar. Citylab Action innefattar ett program och guide som skapar förutsättningar för att hållbarhet beaktas i stadsutvecklingsprojekts olika skeden. Pilotprojekten kommer att medverka på tolv heldagsmöten under ett års tid och kommunicera med varandra i ett digitalt forum. Projekten kommer även att upprätta hållbarhetsprogram, handlings- och uppföljningsplaner och dela innehållet med varandra.

 

Årets studentvän 2016

Projektet har fått utmärkelsen Stockholms studentvän 2016. Bakom priset står Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) som därmed vill uppmärksamma Albano som ett byggprojekt som stärker Stockholm som studentstad och som i sin inkluderande och genomtänkta planprocess föregått med ett gott exempel.

 

Tidplan

Just nu pågår förberedande arbeten som överdäckning av Värtabanan. Hösten 2016 påbörjas schaktarbeten för universitetslokalerna.  

 

Övrig information

Totalt BTA undervisnings och forskningslokaler: 100 000 m² BTA Första byggetappen undervisnings- och forskningslokaler: 70 000 m² BTA Student- och gästforskarbostäder (cirka 1000 st): 50 000 m² BTA

 

Byggprojektet

Byggstart: 2016

Första inflyttning: 2020

Hyresgäst: Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Verksamhet: Utbildningslokaler och student- och gästforskarbostäder

Arkitekter: BSK Arkitekter och Christensen & Co Arkitekter 
Nivå landskapsarkitekter

Bruttoarea: 100 000 kvm

Ort: Stockholm

Campusområde: Frescati

Följ bygget live