Arkitekturskolan

Arkitekturskolan KTH campus

Den nya Arkitekturskolan på KTH campus invigdes 2015 och är inte bara en knytpunkt som samlar högskolans alla studenter på samma campus, det är även en ny huvudentré till KTH campus.

Det ovala fyravåningshuset, med en total yta på 8 800 kvm, skapar en länk genom kvarteret vid Osquars backe. Byggnaden har en unik karaktär skapad av de svängda fasaderna, uppbyggda av ramar med förskjutna öppningar och glaspartier. Ramverket av rostrött corténstål kan ses som en omtolkning av de äldre husens röda tegelarkitektur som blivit KTH:s signum. Fasadens tredimensionella uppbyggnad skapar ett varierat skugg- och ljusspel.

Byggprojektet

Byggstart: September 2012

Färdigställande: Höstterminen 2015

Hyresgäst: KTH Arkitekturskolan

Verksamhet: Arkitekturutbildning och entréplats

Arkitekter: Tham & Videgård

Bruttoarea: 14300 kvm

Ort: Stockholm

Campusområde: KTH Campus