Prisregn över Biomedicum på Campus Solna

Framtidens campus

» I samarbetsavtalet med Akademiska Hus har vi satt hållbarhetsfrågorna högt på agendan. Det är bra. «

Eva Åkesson,
Rektor vid Uppsala universitet

Efter 500 år fick Uppsala universitet sin första kvinnliga rektor i december 2011. Eva Åkesson blev också den första på den positionen som inte själv studerat i Uppsala. Hon blev doktor i kemi 1989 vid Umeå universitet, sedan professor och prorektor i Lund innan hon kom till rektorsjobbet i Uppsala.