Till navigation Till innehåll (s)
Onsdag, 20 januari 2016

DTU lockar studenter med nytänkande

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) vågar framgångsrikt tänka nytt. ”Flipped classrooms”, digitala bibliotek, ny teknik och inspirerande arkitektur ska locka framtidens studenter.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby, strax norr om Köpenhamn, rankas som ett av de bästa i Europa. Inte bara tack vare utbildningskvaliteten, utan också för utbildningsmiljön och sättet den används på i undervisningen.

– Vi lever i en tid då didaktik och pedagogik ställer helt nya krav i undervisningen, och vi är mitt uppe i att skapa framtidens utbildningslokaler, säger Ole Kristian Bottheim, projektchef för DTU Campus Service.

I universitetets bibliotek finns de flesta böcker att låna digitalt. Av utrymmet som tidigare rymde bokhyllor har man skapat gemensamma utrymmen för både studier och avkoppling.

It och undervisning går hand i hand på DTU. På arbetsplatser mellan föreläsningssalarna kan studenterna filma sina experiment både för dokumentation och för att andra ska kunna följa dem live i andra delar av universitetet.

DTU_7815-600px.jpg

Transparenta glasväggar är genomgående i lokalerna på DTU och ger både en rymlig känsla och en trevlig studiemiljö.

Den nya undervisningsmodellen kallas flipped classrooms och bygger på ökad interaktivitet mellan lärare och studenter samt ökad digital undervisning. Till exempel genom att salar snabbt går att ställa om från lärarledd föreläsning till grupprum för matematik, fysik eller elektrotekniska experiment.

– Det klassiska sättet att undervisa, med en föreläsare längst fram i en sal, är i dag under hård konkurrens. Om du har en tråkig föreläsare i matematisk statistik sitter du kanske hellre hemma och strömmar en föreläsning från USA, säger Ole Kristian Bottheim.

Projektet på DTU, som har fått namnet ”Transforming DTU”, inleddes 2010 och beräknas ta tio år att fullfölja. Det omfattar både nybyggnation och renoveringar. Redan i dag är hälften av lokalerna färdigställda. I klassrum med glasväggar följer elever strömmade föreläsningar från andra delar av campus samtidigt som de arbetar med grupparbeten framför sina bärbara datorer.

En viss del av undervisningen är fortfarande lärarledd, men föreläsaren är placerad mitt bland studenterna och det går snabbt att ställa om lokalerna för grupparbete.


I en annan ny byggnad står arbetsbänkar späckade med it-utrustning och små kameror där den som till exempel gör ett fysikförsök kan filma för dokumentation och andra kan följa det på storbildsskärmar. I universitetets bibliotek har man också flyttat alla fysiska böcker till källaren för att skapa gemensamma utrymmen för studier och grupparbeten.

De nya lokalerna har gett tydliga resultat.

– Tidigare hade vi en bokningsgrad på ungefär 40 procent av de klassiska lärosalarna. I dag används de 80 procent av tiden, och är populära bland både lärare och studenter. Atriumgårdarna vi skapat mellan föreläsningssalarna har blivit så populära att många sitter där och studerar på kvällar och helger, förklarar Ole Kristian Bottheim.Universitetet uppfördes från början på 1960-talet, men i dag döljer sig moderna lokaler av absolut toppklass bakom de klassiska tegelfasaderna.


Lokalerna innebär också toppmoderna laboratorier och forskningsfaciliteter, vilket ska säkerställa att universitetet drar till sig internationella forskare och studenter och bidrar till ett utökat forskningsnätverk.

– När vi bygger de här miljöerna gör vi det av flera skäl. Ett är att vi vill skapa de bästa internationella miljöerna för undervisning och forskning. Ett annat är vårt mål att bli ledande i Europa. Vi har universitet som vi samarbetar med i både Europa och övriga världen. Vi vill bli Europas svar på MIT, och därför hämtar vi inspiration från toppuniversitet över hela världen, säger Ole Kristian Bottheim.

Text: Olle Råde Foto: Per Morgen Abrahamsen

 

Inspireras av andra nytänkande lärandemiljöer: 

DTU_7589.jpg

»Vi vill bli Europas svar på MIT, och därför hämtar vi inspiration från toppuniversitet över hela världen.« 

OLE KRISTIAN BOTTHEIM
Projektchef DTU Campus Service

DTU_8027.jpg

Med 6 000 anställda och 10 000 studenter är DTU ett relativt litet universitet med starkt fokus på forskning. När de nya lokalerna är färdiga hoppas man locka studenter och forskare från hela världen.

DTU_7973_600px.jpg

Varje grupprum är utrustat med en filmduk där det går att följa föreläsningar från andra undervisningslokaler samtidigt som studenterna använder den kunskap de tar till sig i eget arbete eller diskuterar dem i grupp.