Till navigation Till innehåll (s)

TOMAS GRUSELL 
UNIVERSITETSPEDAGOGISK UTVECKLARE GÖTEBORGS UNIVERSITET:

»DET GÅR INTE LÄNGRE ATT GÖMMA SIG BAKOM EN KATEDER«

Har du tänkt på hur det rum vi befinner oss i påverkar vårt beteende?

–  Ta ett bibliotek eller Systembolaget som exempel, där är vi lite tystare. Och det beror inte enbart på att vi vet att det ska vara så, det sitter i själva miljön också, säger Tomas Grysell, universitetspedagogisk utvecklare vid Göteborgs universitet.

Samma sak gäller för skolmiljön – den, och idéerna med exempelvis amfiteatern, har i princip inte ändrats sedan antiken.

– Det innebär att det pedagogiska tänkandet har fått ge vika för det praktiska. Men i dag har vi en annan pedagogik där studenterna ska vara mer aktiva, och det medger inte alltid de fysiska miljöer vi har. För att kunna utnyttja denna nya pedagogik måste lärarna därför ha tillgång till rum som inte är låsta till en särskild struktur.

I en ALC-sal (Active Learning Classroom) förändras till exempel lärarens roll på ett revolutionerande sätt. Det går inte längre att gömma sig och få legitimitet bakom en kateder. Läraren måste röra sig på ett annat sätt och det krävs en ny medvetenhet.

– Vi har brutit en tusenårig tradition av att undervisa från en särskild position i rummet. Många lärare kanske aldrig kommer att ändra sig, men andra som vill prova nya pedagogiska sätt måste få förutsättningarna och stödet för att kunna göra det.

– Jag träffade nyligen en lärare i biologi i Minneapolis i USA. Hon berättade att det tagit två år för henne att frångå den traditionella undervisningen och enbart jobba med ALC-metodik. Och därmed bli mer kollega med studenterna.

Det första som behöver förändras om läraren ska hamna på ett mer kollegialt plan med studenterna är att ta bort pulpeten eller katedern. Lägg därtill ett platt golv – något som signalerar att alla är på samma nivå – runda bord samt whiteboard till alla.

När sedan en lärare går in i en ALC-miljö behövs extra stöd för att inte per automatik göra som man alltid har gjort.

– Det är spännande om en lärare löper linan ut och verkligen tar bort kurslitteratur helt och i stället låter frågeställningarna styra. Studenterna får då själva hitta litteratur för att få svaren.

Men, tillägger Tomas Grysell, det handlar också om att förändra omkringliggande studiemiljöer.

Korridorer ska kanske inte vara korridorer utan studiemiljöer som signalerar aktivitet. Vi måste tänka på helheten när vi tänker oss framtidens lärandemiljöer. 

Text: Görrel Espelund  Foto: Anna Sigvardsson och Andreas Nilsson 

Vad säger de andra experterna:

OM: Tomas Grusell

Jobbar som: Universitetspedagogisk utvecklare vid Göteborgs universitet.

Bakgrund: Lektor i universitetspedagogik vid Umeå universitet, vidare till Uppsala universitet som pedagogisk utvecklare. Kom till Göteborgs universitet 2012.

Aktuell: Arbetar med den fysiska miljön, hur man utmanar traditionella pedagogiska metoder. Kursansvarig för forskarhandledarkurserna vid Göteborgs universitet.