Till navigation Till innehåll (s)
Onsdag, 20 januari 2016

Digitala utmanare

Vår uppkopplade värld har öppnat upp för nya aktörer och metoder inom utbildningsvärlden. Aha tittar närmare på fyra exempel runt om i världen. 

 

Kepler

UTBILDNING TILL HÖG KVALITET OCH LÅGT PRIS

För drygt 20 år sedan låg Rwanda, ett av Afrikas minsta länder, i spillror. Folkmordet hade kostat en miljon människor livet och tvingat fyra miljoner människor på flykt.

Ärren finns kvar, men Rwanda är i dag ett land som också drar blickarna till sig av andra anledningar. Sociala reformer, IT-satsningar, en lyckad jämställdhetspolitik – och ett av världens första stora program med blandade lärandemiljöer där studenter erbjuds en amerikansk universitetsexamen till ett pris av 1 000 US-dollar per år.  

Bakom projektet står Kepler, ett icke-vinstdrivande universitetsprogram som utformats för att passa afrikanska förhållanden. Största finansiären är Ikea Foundation, och det övergripande målet är att sänka studiekostnaderna utan att ge avkall på den akademiska kvaliteten.

Genom att blanda MOOC (massive open online coures) med lärarledda seminarier och klassrumsdiskussioner, vill grundarna förankra onlinekurser i det lokala sammanhanget – och därmed göra dem mer relevanta för rwandiska studenter.

Parallellt med de akademiska studierna gör varje student arbetsplatspraktik – vilket ska verka som en inkörsport till arbetsmarknaden. Hittills har hälften av Keplers andraårsstudenter erbjudits fast anställning. Tackar de ja, får de hjälp att slutföra sin filosofie kandidatexamen på helger och kvällar.

Efter fullgjorda studier utfärdas examen av Southern New Hampshire University i USA, en av Keplers samarbetspartner.

Universitetet som startade 2013 har hittills haft tre antagningstillfällen och hade i slutet av 2015 sammanlagt 300 studenter – varav somliga med hemvist i Rwandas grannländer.

Text: Görrel Espelund

Läs om fler digitala utmanare:

»Att slutföra en utbildning som leder till en anställning är en av de största frågorna som Afrika står inför. Kepler arbetar på en modell för att skapa en högkvalitativ utbildning till ett lågt pris och som kan skalas upp över hela kontinenten.«

Chris Hedrick, vd Kepler

Visste du att...

… amerikanska Udacity erbjuder onlinekurser med så kallad nanoexamen inom sex månader för teknikområden där förändringar sker snabbt. Kostnad per månad: 200 dollar.

... genomsnittlig kostnad för en traditionell akademisk student är 13 728 dollar per år i OECD-länder enligt siffror från Unescos Institute for Statistic.

... närmare hälften av världens befolkning använde internet 2015 enligt FN:s International Telecommunication Union.

... »digital natives« kallas den generation som vuxit upp med datorer och internet som en naturlig del av sin vardag. Kina har i dag flest digital natives, dubbelt så många som tvåan USA.