Till navigation Till innehåll (s)
Onsdag, 20 januari 2016

Digitala utmanare

Vår uppkopplade värld har öppnat upp för nya aktörer och metoder inom utbildningsvärlden. Aha tittar närmare på fyra exempel runt om i världen. 

 

Visualiseringscenter, Norrköping 

VISUALISERING FÖRENKLAR LÄRANDET

På uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien har Norrköpings Visualiseringscenter deltagit i utvecklingen av nya digitala läromedel inom naturvetenskap och teknik. Två läromedelspaket lanserades under hösten 2015, ett handlade om kroppen och det andra om rymden.

– Detta är bara ett exempel på hur visualisering kan användas i undervisningen. Vilket ämne eller vilken åldersgrupp man riktar in sig mot spelar ingen roll, säger Anders Ynnerman, konsortiedirektör för Visualiseringscenter och professor i vetenskaplig visualisering.

Visualiseringscentret arbetar med många olika tillämpningar av visualisering, berättar han. Och genom centrets publika engagemang med utställningar är lärande och kunskapsspridning i digitala miljöer ett fokusområde.

– Vi har en hel forskargrupp som arbetar med ämnet lärande och kommunikation. Beskrivningen av komplexa och svårbegripliga processer inom exempelvis teknisk biologi kan underlättas med hjälp av visualisering, säger Anders Ynnerman.

Visualiseringscenter, som har Akademiska Hus som hyresvärd,  är ett konsortium som består av Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT.

– Många forskar på området och driver den utvecklingen framåt. Vi har en organisation som är uppbyggd så att vi inom centret har ingenjörer och en studio som kan ta olika uppdrag och leverera färdiga produkter. Det är vad som skiljer oss från andra. Vi har grundläggande forskning, vi har tillämpning och produktutveckling och dessutom en arena för att visa upp våra resultat för besökare. 

Text: Görrel Espelund

Läs om fler digitala utmanare:

«Visuella presentationer är det enklaste sättet att prata med hjärnan.«

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och konsortiedirektör för Visualiseringscenter

Visste du att...

… amerikanska Udacity erbjuder onlinekurser med så kallad nanoexamen inom sex månader för teknikområden där förändringar sker snabbt. Kostnad per månad: 200 dollar.

... genomsnittlig kostnad för en traditionell akademisk student är 13 728 dollar per år i OECD-länder enligt siffror från Unescos Institute for Statistic.

... närmare hälften av världens befolkning använde internet 2015 enligt FN:s International Telecommunication Union.

... »digital natives« kallas den generation som vuxit upp med datorer och internet som en naturlig del av sin vardag. Kina har i dag flest digital natives, dubbelt så många som tvåan USA.