Till navigation Till innehåll (s)

GREGORY NEELY

ENHETSCHEF INTERNATIONAL OFFICE, UMEÅ UNIVERSITET:

»VI FÖRSÖKER SKAPA SÅ MÅNGA KONTAKTYTOR SOM MÖJLIGT«

Umeå universitet har under lång tid arbetat med en medveten strategi för att integrera internationella studenter så snabbt som möjligt, något som gjort det till Sveriges och Europas mest uppskattade lärosäte, enligt enkätundersökningen International Student Barometer.

– Ett exempel på integration är att vi sprider ut boendet för våra internationella studenter bland våra svenska studenter i stället för att samla dem i ett International House, så som man gör på många andra håll. Vi har också något vi kallar Buddy-programmet dit svenska och utländska studenter kan anmäla sig, säger Gregory Neely, enhetschef för International Office vid Umeå universitet.

Varje grupp i Buddyprogrammet består av mellan åtta och tio studenter. Ibland ordnas aktiviteter för hela programmet, ibland gör grupperna saker på egen hand.

– Vi kanske går på hockeymatch eller spelar brännboll. Grupperna ordnar utflykter, middagar eller andra sociala aktiviteter. Att få med de internationella studenterna i ett svenskt sammanhang så snabbt som möjligt är mycket uppskattat.

Den fysiska miljön verkar också positivt för integrationen, tycker Gregory Neely. Allt ligger nära och inom gångavstånd, det finns fina parkområden och en bra utemiljö – vilket uppmanar till social integration.

En annan viktig aspekt är att universitetet har bra service och hjälper studenterna med praktiska problem så att de kan fokusera på sina studier och det sociala livet, påpekar Gregory Neely.

De senaste åren har han emellertid upptäckt en ny utmaning för lyckad integration: den nya tekniken.

– En student som drabbas av hemlängtan kan lätt fastna på internet och i stället för att ge sig ut och träffa nya kamrater umgås med sina gamla vänner via sociala medier.

Många lärosäten är duktiga på att ge information och hålla föreläsningar för nya studenter, men vill de bli ännu bättre tror Gregory Neely på Umeås modell, där ett samtal över en kopp kaffe är lika mycket värt som ett föredrag om Sverige.

– I Umeå försöker vi skapa så många kontakt­ytor som möjligt mellan våra internationella och våra svenska studenter. De nätverk man skapar under den här tiden kan leda till livslång vänskap, och studenter återvänder gärna som doktorander till ett universitet där de har trivts bra.

Men integreringen handlar inte enbart om de internationella studenterna – det är lika mycket en hjälp till svenska studenter.

– Internationaliseringen blir allt viktigare, oavsett vad man tänker göra i framtiden. Att få kunskap om hur man arbetar och umgås i en internationell miljö är väldigt värdefullt och för de svenska studenter som inte själva kommer att läsa utomlands skapar vi här en internationell miljö på hemma­plan. 

Vad säger de andra experterna:

OM: Gregory Neely

Jobbar som: Professor i psykologi. Enhetschef på International Office vid Umeå universitet.

Bakgrund: Född och uppväxt i USA, kom till Sverige 1989 för att läsa forskar­utbildning. Disputerade 1995 vid Stockholms universitet. Forskare på Arbetslivsinstitutet i Umeå och utsågs till prefekt för institutionen för psykologi på Umeå universitet 2007. Tillträdde som enhetschef för International Office 2015.

Aktuell: Fick uppgiften att arbeta mer strategiskt och långsiktigt med inter­nationaliseringen på Umeå universitet.