Till navigation Till innehåll (s)

HELENA LINDHOLM

PROREKTOR, GÖTEBORGS UNIVERSITET:

»VI BIDRAR INOM RAMEN FÖR VÅR KÄRNVERKSAMHET«

– Flyktingsituationen förra året väckte en våg av samhällelig empati och väldigt många inom vår organisation ville att vi skulle göra något, efter en del diskussioner blev slutsatsen att vi bäst bidrar inom ramen för vår kärnverksamhet. Med mina kunskaper om konflikter och flyktingsituationer visste jag också hur viktig frågan om utbildning är för nyanlända, den blir formen för social rörlighet och mobilitet, säger Helena Lindholm, prorektor vid Göteborgs universitet (GU).

Ett förslag var att universitetets olika enheter skulle erbjuda praktikplatser till nyanlända. Initiativet fick ett positivt gensvar och 100 platser skapades.

– I första hand är det flyktingar som nått Arbetsförmedlingens etableringsfas som erbjuds platserna. Tanken är att ge dessa personer chansen att arbeta i en akademisk miljö, samtidigt som vi utvecklas då vi får ny kompetens hos oss.

Historiskt sett har universitet och högskolor varit ganska dåliga på att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som kommer till Sverige med flyktingströmmarna, tycker Helena Lindholm.

– Vi har inte riktigt nått ut till den här målgruppen men tittar man bland syrierna så har nästan hälften en eftergymnasial utbildning. Här finns universitetslärare och universitetsanställda som vi skulle kunna bli bättre på att rekrytera. Men vårt anställningssy­stem är snårigt och vi tittar mycket på vetenskaplig kvalitet som definieras av publiceringar i engelskspråkiga tidskrifter. Så ska det vara, men vi borde också se om det finns annan kvalitet och kompetens vi saknar och går miste om.

Att nå ut till blivande studenter är också ett problem. I Göteborg har man börjat hålla informationsmöten med nyanlända för att informera vad högre studier i Sverige innebär, hur man gör för att ansöka och vad som krävs för behörighet.

– En stor andel av dem som kommer har åldern inne för universitetsstudier, eller har avbrutna studier med sig och vill gärna läsa vidare för att sedan kunna bidra till samhället.

Initiativen är många, och för att skapa en effektivare samordning av de aktiviteter som rör nyanlända beslutade GU tidigare i år att anställa en särskild projektledare.

– Projektledarens uppgift blir också att kommunicera den forskning vi har kring migrations- och flyktingfrågor. Detta är kunskap som behövs och som kan komma samhället till nytta. Jag vill att det blir tydligare hur man kommer i kontakt med oss, och då handlar det om studenter, akademiker som kan söka anställning och om aktörer som vi kan inleda samarbeten med för att hitta lösningar på de problem som uppstår kring flyktingströmmar och migration.

Vad säger de andra experterna:

OM: Helena Lindholm

Jobbar som: Professor i freds- och utvecklingsforskning och prorektor vid Göteborgs universitet.

Bakgrund: Dekanus vid samhällsvetenskapliga fakulteten, prefekt för institutionen för freds- och utvecklingsforskning. Utsågs till prorektor vid Göteborgs universitet 2012.

Aktuell: Initiativtagare till att universitetet har anställt en projektledare som ska samordna de aktiviteter som görs för att möta flyktingsituationen.