Till navigation Till innehåll (s)
Fredag, 19 augusti 2016

Uppdraget:
Skapa ett inkluderande campus

Lösningen:
Låt natur och funktion locka till studenthus

Hur ska både svenska och internationella studenter känna sig välkomna i en campusmiljö? Det var utmaningen för Daniela Ceder, Alicia Östlund och Hampus Söderström när när de deltog i studenttävlingen »Vårt goda campus« i Uppsala.

STUDENTERNAS FÖRSLAG:

»Alla studenter får möjlighet att umgås«

Det saknas en plats i Uppsala som är öppen för alla studenter. En plats som är nationsoberoende och där det är lätt att knyta kontakter med både svenska och internationella studenter. Det menar trion bakom förslaget The House of Students som vann Uppsala universitets och Akademiska Hus tävling om hur campusmiljön kan bli mer tillgänglig och inkluderande.

– Det finns ett studentliv på dagtid också, mellan studierna och nationslivet. Vi menar att det saknas en plats för det i dag, säger Daniela Ceder.

Till The House of Students kan studenterna gå efter föreläsningarna för att träffa vänner, spela spel, låna saker i lånebiblioteket, måla eller fika. Den som vill kan hitta en lugn vrå eller en plats för att samtala med andra, till ljudet av porlande vatten och omgiven av gröna växter. Huset är till för alla studenter och fokus är på kreativitet och lekfullhet, lugn och ro.

Studenterna driver The House of Students och anpassar verksamheten efter vad de vill ha och behöver.

– Studenter ska till exempel kunna jobba deltid i kafeterian eller sköta uthyrning av skåp och förråd, säger Hampus Söderström.

The House of Students föreslås ligga mitt i campusområdet, nära Botaniska trädgården. Det hästskoformade huset har höga fönster som ger ett stort ljusinsläpp. En grönskande takterrass och en liten trädgård kompletterar naturmaterialen och växtligheten inomhus.

Den som vill ska kunna vara i naturen, fast vi är mitt i stan, säger Alicia Östlund.

– Den stora fördelen med The House of Students är att det ger alla studenter en möjlighet att träffas och umgås på dagtid, avslutar Hampus, Daniela och Alicia.

Uppdraget_ingang_600x400px.jpg

Hampus Söderström

Ålder: 20 år
Studerar: Idé- och lärdomshistoria
Lärosäte: Uppsala universitet

Alicia Östlund

Ålder: 19 år
Studerar: Olika kurser, bland annat engelska och filosofi
Lärosäte: Uppsala universitet

Daniela Ceder

Ålder: 29 år
Studerar: Master­programmet i hållbar utveckling
Lärosäte: Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet

EXPERTPANELENS BEDÖMNING

Expertpanelen har fått i uppdrag att bedöma studenternas förslag utifrån sina specifika kunskapsområden. Målet har varit att få med så många kompetenser och en så bred representation i panelen som möjligt. Panelen har fått bedöma studenternas idébeskrivning och framtagen skiss.

INGRID GUSTAVSSON
Arkitekturråd, Akademiska Hus

»Namnet The House of Students är starkt och uttrycker öppenhet även för icke svensktalande studenter. Det är svårt att verkligen få alla att känna att det finns en plats för var och en. Uthyrning av skåp och förråd bör kunna bidra till att många har ärenden till huset, och kanske kan de då också inspireras till att stanna kvar eller komma igen i andra ärenden. Det är väldigt bra att huset föreslås vara studentdrivet. Detta ger möjlighet till styrning och obyråkratisk verksamhetsutveckling och också till jobb för några studenter. Studenternas intresse för grönska, både inomhus och utomhus, är intressant. Natur och gröna miljöer värdesätts! Det är en bra input för oss i framtida planering av olika slags miljöer inom högskolan.«

CAISA LYCKEN
Ordförande, Uppsala studentkår

»Mötesplatser utan konsumtionskrav är viktiga för studenter, och The House of Students skulle kunna vara en sådan mötesplats. Sedan är det helt rätt i tiden med låne­bibliotek, många studenter har inte råd med en massa saker eller plats för dem i lägenheten. Smart idé med förråd för föreningar med tanke på alla föreningar som finns i Uppsala. En inkluderande och tillgänglig campus­miljö innehåller många studieplatser i en trivsam miljö med dagsljus och möjlighet att värma mat. Det behövs gott om utrymmen för studenterna att ta en paus i pluggandet, träffa andra studenter och utbyta information.«

HANNA VICTORIA MÖRCK
Affärsutvecklare, Drivhuset i Uppsala

»Vad vill studenter ha ut av sitt campus? Studenter bor trångt, och då finns ett behov av rum att umgås i. The House of Students tillfredsställer det behovet och knyter det till campus och vardagen. Delningsekonomi i olika former är hett i dag och förslaget om att kunna låna verktyg, balkläder med mera knyter an till den trenden. Lånebiblioteket visar på en lösning av ett praktiskt problem för studenter (ont om plats och pengar) vilket gör det mer troligt att det är en idé som kommer att fungera. Drivhuset var workshop­ledare i tävlingen där The House of Students deltog och vi såg i pitch­redovisningen att det fanns många intressanta bidrag. En trend jag ser i flera bidrag är fokuset på det sociala perspektivet på hållbar utveckling.«

ISAK STODDARD
Tf Programdirektör Centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet och SLU

»The House of Students är ett visionärt förslag som ger fysiskt och kreativt uttryck åt universitetets ambition att bidra till en bättre värld, samtidigt som det bygger vidare på en lång tradition av student­engagemang i Uppsala. Något som jag skulle vilja se förtydligas är hur detta hus skiljer sig från studentnationerna i Uppsala. En öppenhet mot det omgivande samhället samt större deltagande från universitetets anställda, forskare och lärare är en möjlig väg. Förslaget skulle även kunna svara mot behovet av fler tvärvetenskapliga och gräns­överskridande mötesplatser, inte minst i relation till de globala och regionala hållbarhetsutmaningarna, som kräver både samarbete och nytänkande.«

Text: Åsa Eckerot Illustration: Kristian Ingers Foto: Alex&Martin

Uppdraget_skissen_600px.jpg

STUDENTERNAS FÖRSLAG:

  • Smarta lånebibliotek. I låne­biblioteket går det att låna verktyg, köksredskap, en frack eller balklänning och mycket annat. Enkelt, miljö­smart och billigare än att köpa nytt.
  • Kreativa rum. Kreativa rum ger utrymme för skapande och sociala möten. Den som vill måla, spela spel eller skapa musik kan boka eller låna ett rum.
  • Kontaktskapande spel. Det finns många platser för att spela sällskapsspel, bollspel och andra spel i huset. Och den som saknar med- eller motspelare hittar alltid några att spela med.
  • Välkomnande natur. Gröna väggar (så kallade vertical gardens), porlande vatten och en grönskande takterrass ger en känsla av att vara i naturen. En oas för studenterna, mitt i stan.
  • Funktionella förråd. Det finns gott om skåp och förrådsutrymmen i huset. Studenter kan hyra ett skåp för att till exempel förvara ytterkläder och väskor några timmar och föreningar kan hyra förråd för en längre tid.