Till navigation Till innehåll (s)
Tisdag, 24 juni 2014

Hur vinner vi kampen om de skarpaste hjärnorna?

Med nya studieavgifter måste svenska lärosäten, näringsliv och städer tillsammans sticka ut mer än någonsin för att attrahera utländska studenter. Det görs med utbildningar i världsklass, men även kunskapsmiljöerna spelar en stor roll. Vi har frågat företrädare från lärosäte, stad och näringsliv hur utveckling av kunskapsmiljöer kan hjälpa till att stärka den inter-nationella konkurrenskraften. Maureen Hoppers är en av dem.

MAUREEN HOPPERS, ALUMNI MANAGER & CO-ORDINATOR
SWEDISH FOREIGN MISSIONS PÅ SVENSKA INSTITUTET:

»SATSA PÅ MÖTESPLATSER«

KUNSKAPSMILJÖERNA SKA LYFTA FRAM
SVERIGE SOM INNOVATIVT STUDIELAND

Sociala medier som Twitter, Facebook och bloggar blir allt viktigare i Svenska institutets (SI) arbete med att nå ut till utländska studenter. Sedan hösten 2008 driver SI SwedenInTouch, en community för internationella studenter som funderar på att studera i Sverige, befinner sig mitt i studierna vid ett svenskt universitet eller har återvänt hem. Med 11 000 medlemmar över hela världen har sidan blivit en självklar sajt för Sveriges internationella studenter.

– SwedenInTouch var ett av våra första steg för att försöka behålla kontakten med de internationella studenterna även efter studierna, säger Maureen Hoppers, projektledaren som lanserade SwedenInTouch.

Med virtuella mötesplatser av det här slaget vill man komplettera mötena ute på landets campus och på så sätt förvalta den positiva bilden av Sverige långsiktigt.

– I Sverige råder ett aktivt undervisningsklimat med diskussioner och seminarier, där det inte är konstigt att ta en fika tillsammans med lärare och professorer på rasten. Det vi vill lyfta fram med vårt arbete är det svenska öppna klimatet med platta hierarkier. Här kan man ställa frågor till varandra, berättar
Maureen Hoppers.

KOPPLA IHOP CAMPUS MED VARDAGSLIV

Hon pekar på att svenska universitet har kommit långt med att integrera denna öppenhet på campus. Vare sig man befinner sig i Lund eller Luleå fungerar integrerade fikautrymmen, seminarielokaler och rum för möten som viktiga stöd till föreläsningssalarna.

– Kunskapsmiljöerna ska framhäva Sverige som ett innovativt studieland, där vi uppmuntrar kritiskt tänkande och självständiga studier. Därför måste vi utveckla mötesplatser där alla kan uttrycka sig.

Vikten av mötesplatser är något man på SI märker tydligt i dialogen med utländska studenter. Särskilt i de större städerna är det lätt att studenter känner sig ensamma och isolerade. Många lever större delen av sin tid på universitetsområdet eller i närheten av bostaden.

– På SI informerar vi ofta om de svenska lärosätenas ljusa och moderna undervisningslokaler. Men behovet av att koppla ihop campus med det vardagliga livet finns också där. Vi måste öppna upp campus och göra det enklare för dessa studenter att möta samhället och de svenska studenterna på ett naturligt sätt. Så skapar vi kunskapsmiljöer som internationella studenter trivs i och gärna rekommenderar vidare, säger Maureen Hoppers.

TEXT LINDA KARLSSON ELDH FOTO NICKE JOHANSSON OCH ALEX&MARTIN

Vad säger de andra experterna:

Om: Maureen Hoppers

Jobbar som: Alumni Manager & Coordinator Swedish Foreign Missions, Study in Sweden på SI.
Aktuell med: Utvecklar ett stödpaket som ska hjälpa svenska ambassader utomlands med att marknadsföra Sverige som en attraktiv studiedestination för utländska studenter.