Till navigation Till innehåll (s)

STUDENTERNA KOMMENTERAR SITT FÖRSLAG:

»Vi vill skapa mer av ett socialt liv kring campuset «

Att på en helg lösa frågan om hur den fysiska miljön kan bidra till att locka internationella studenter till Sverige trots att det kostar pengar, är förstås en omöjlig uppgift. Men arkitektstudenterna Juong-Min Kim, Enaam Jarjis och Natalie Adelhoefer kom snabbt på i vilken ände de ville börja.

Varför valde ni att satsa på den sociala biten?
Juong-Min Kim: Det är något vår generation lägger stor vikt vid. Samtidigt blir socialt nätverkande allt mer viktigt också i arkitektarbetet.
Enaam Jarjis: Att gå i skolan handlar inte bara om att studera, det handlar lika mycket om livet omkring. Vi vill skapa mer av ett socialt liv kring campuset.
Natalie Adelhoefer: Det finns många internationella studenter här i dag, men det utnyttjas inte fullt ut om det inte finns platser att mötas på.

Ni har valt att satsa mycket på ytor utomhus, varför?
NA: Alla måste använda sig av stråken på campus för att ta sig mellan olika byggnader. Att lägga mötesplatserna i anslutning till där folk rör sig gör att fler kommer att hitta till dem.
JK: De exteriöra miljöer vi lyfter fram är alla potentiella »eye catcher places«. Till exempel har den innergård som vi valt att fokusera på glasväggar åt alla håll, man ser den direkt när man kommer in i byggnaden.
EJ: Arkitektur handlar om att skapa ytor och möten. Det påverkar livet och hur vi uppfattar saker.

Ni vill också se förändringar i föreningslivet, hur då?
JK: Om man kollar på studenternas föreningsliv så får de ofta hålla till på överblivna platser i källare och katakomber. För en ny student blir det svårt att hitta.
NA: Visst är det är svårt att hitta, samtidigt känns det lite konstigt att gå ned i en källare, grupperna känns inneslutna.
EJ: Om man låter föreningarna hålla till på platser på markplan som många kan se så kommer fler också engagera sig och mötas.

EXPERTPANELENS BEDÖMNING

Ahas expertpanel blev ombedd att bedöma förslaget utifrån följande aspekter:

Attraktivitet: Generellt höjd attraktivitet i studentmiljön
Socialt: Förbättringar i områdets sociala miljö
Estetik: Förbättringar i områdets estetiska miljö
Stimulera: Förslagets förmåga att stimulera studenterna
Prisvärdhet: Hur mycket valuta för pengarna som förslaget ger
Kreativitet: Hur kreativ och kul idén bakom förslaget är

CHRISTIAN FRISENSTAM
ARKITEKTURRÅD
AKADEMISKA HUS
»Studenterna har gjort en mycket bra analys som pekar på mötesplatsens ökade betydelse i framtidens kunskapsmiljöer. Särskilt ur de utländska studenternas perspektiv, vilka har ett extra stort behov av att knyta nya kontakter och bekanta sig med värdlandets kultur. Chalmers fysiska struktur med åtskilda byggnader och studiesociala funktioner ofta dolda i »skrubbar« och slutna sällskap, bjuder inte in till deltagande och kontakt över gränserna. Det är en övergripande god idé att hitta sätt att aktivera »mellanrummet« mellan byggnaderna och göra det sociala livet synligt genom att aktivera bottenvåningarna. Till sist visar förslaget en intressant ansats genom att kontrastera mot omgivningen i form och val av material.«

SOPHIA ÄLFVÅG
PLAN­ARKITEKT GÖTEBORGS STAD
»I Borås är biblioteksbyggnaden den bästa. Där är bra att plugga, allt finns där och den vackra miljön gör att man känner sig harmonisk. Många av de andra lokalerna vi är i är gamla och trånga. Det verkar vara ont om lokaler men ändå utnyttjas de inte dygnet runt, det förstår jag inte. Utbildningen är väldigt bra men jag valde den främst för att den är gratis. Jag tror att studieavgifterna kommer att ställa till det för Sverige. Vädret och språket är redan stora nackdelar. Mina vänner kommer att välja Australien eller USA i stället.«

INGRID GUSTAVSSON
ARKITEKTURRÅD
AKADEMISKA HUS
»Jag sökte mig till norra Europa och är glad att jag hamnade här. Designhögskolan ligger vackert vid älven men är väldigt isolerad från resten av universitetet och det blir inte något riktigt campusliv för oss. Jag skulle vilja ha mer aktivitet mellan byggnaderna och mellan de olika utbildningarna. Och med svenskar. Hade jag betalat för att komma hit hade jag nog gjort en mer noggrann research för man lägger ju inte pengar på utlandsstudier bara för att studierna är bra, utan för helheten, omgivningen, miljön.«

NINA RYD
ARKITEKT/FORSKARE CHALMERS
»Jag valde att studera i Sverige eftersom jag är intresserad av arkitekturen här. På campus gillar jag kårhuset bäst, för dess puls och liv. Arkitekturhuset på Chalmers har ett otroligt fint atrium, men i övrigt är lokalerna ganska mörka – det är lite konstigt att kontor och kopieringsrum har stora fönster medan lokalerna som vi faktiskt är i är lite mörka. Näringslivskopplingen är väldigt värdefull och kan nog bidra till att man väljer Chalmers även när det kommer att kosta pengar att plugga här.«

TEXT JONAS FRANZÉN FOTO PONTUS JOHANSSON