Till navigation Till innehåll (s)

ATTRAHERAR MED FLEXIBELT CAMPUS UTFORMAT FÖR MÖTEN

University of Melbourne är Australiens tredje största universitet och kan skryta med nära 30 procent utländska studenter.

I en sådan internationell miljö spelar campus en viktig roll som mötesplats. I planeringen fokuserar lärosätet på möten och hur man kan få studenterna att vilja tillbringa mer tid på campus. Kunskapsmiljöerna ska tillgodose de olika behov som studenter upplever under loppet av en dag. Det kan vara att läsa en bok i en soffa på morgonen, att arbeta i grupp på eftermiddagen eller att sprida ut dokument på ett stort bord på kvällen. I de övergripande studiemiljöerna, som även kallas »settings«, markeras studieplatserna med hjälp av olika höjder. Samtliga settings är präglade av rörlighet och interaktion. De är inte isolerade från varandra, utan studenterna kan byta arbetssätt på ett enkelt och naturligt vis.

TEXT LINDA KARLSSON ELDH

Läs om andra framgångsrika kunskapsmiljöer

»Vi erbjuder en miljö där man har möjlighet att vara för sig själv, men aldrig separeras helt från den större gruppen«

Dr Peter Jamieson, pedagog och ansvarig för utformningen av en ny generation miljöer vid universitetet i Melbourne