Till navigation Till innehåll (s)

CAMPUS­UTVECKLING SOM UPPMÄRKSAMMAS INTERNATIONELLT

5 500 utländska studenter från 130 olika länder studerar i en unik kunskapsmiljö på University of Minnesota – det fjärde största universitetet i USA. Här är Active Learning Classrooms (ALC) på allas läppar sedan den mer än 10 000 kvadratmeter stora nya byggnaden för Science Teaching and Student Services (STSS) slog upp portarna på Twin Cities Campus förra hösten med tio interaktiva ALC-klassrum. Undervisningen sker med hjälp av den modernaste teknologin i form av laptopanslutning och centrala bildskärmar, som används för att dela information med samtliga i rummet. Målet är att skapa en interaktiv, studentcentrerad kunskapsmiljö. Intresset är stort, även internationellt. I sommar står universitetet som värd för en konferens om interaktiva studiemiljöer.

TEXT LINDA KARLSSON ELDH FOTO UNIVERSITY OF MINNESOTA

Läs om andra framgångsrika kunskapsmiljöer

»STSS är en stolthet för hela campus. Nu tänker vi om även vad gäller designen av de informella studieplatserna. Datasalarna är ett exempel på hur vi vill skapa miljöer som uppmuntrar samarbete, snarare än individuell produktivitet«

J.D. Walker, Manager, Research & Evaluation, Office of Information Technology