Till navigation Till innehåll (s)

INTERNATIONALISERINGSSTRATEGI SÄTTER AVTRYCK

Av TU Münchens 24 000 studenter kommer 18 procent från utlandet. De kan bli fler, studieavgifter till trots. År 2008 presenterade den tyska regeringen en internationaliseringsstrategi för vetenskap och forskning. Man vill stärka Tyskland som forskningsland och samla de bästa kompetenserna från hela världen. På Campus Garching utanför München strålar universitetet samman med andra lärosäten, forskningsinstitut och organisationer i fem statligt subventionerade kunskapskluster. Dessa ska etablera internationellt konkurrenskraftiga miljöer för studier, forskning och vetenskapligt samarbete. Bland annat knyter campusets fakultetsbyggnad för maskinteknik an till kluster-tanken att spetsa universitetets kompetenser. En bred inomhusgata förbinder kontorsytor med föreläsningssalar och seminarierum. Broar, innergårdar och korsande korridorer utgör naturliga mötesplatser för spontant informationsutbyte mellan de olika instituten.

TEXT LINDA KARLSSON ELDH FOTO ALBERT SCHARGER

Läs om andra framgångsrika kunskapsmiljöer

»Klustren möjliggör omfattande och långfristig forskning som stärks av våra partners många olika perspektiv. Mål och resultat uppnås tillsammans på ett sätt som de olika institutionerna inte hade klarat av ensamma«

Dr Ulrich Marsch, chef för Corporate Communication.