Information angående coronaviruset (covid-19)

Sidan uppdaterades senast: 2021-06-22

Covid-19 är en samhällsutmaning som går bortom enskilda individer, organisationer och företag. Det påverkar och medför utmaningar för oss alla. Därför måste vi hjälpas åt för att begränsa effekterna.

Som fastighetsägare har vi ansvar för allmänna ytor, driften av våra fastigheter och utemiljöerna på campus. Vi följer myndigheternas rekommendationer och agerar i enlighet med dem.

Vi har med anledning av Covid-19 beslutat om ett tillfälligt stöd till de lärosäten som agerar hyresvärd och ger hyresreduktioner till sina andrahandshyresgäster. Många serviceverksamheter har till följd av Covid-19 tappat stor del av sin omsättning när besökare på våra campusområden minskat. Serviceverksamheterna är viktiga för ett campus och vår målsättning är stödet ska underlätta deras situation.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss, enklast är om du tar kontakt med din förvaltare. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida eller i vår app: Mitt Campus.

Det här gör Akademiska Hus

  • Besöka våra kontor 

Vi vill göra vårt bästa för att minska risken för spridning, därför är vi restriktiva med externa besökare på våra kontor. Vi uppmanar dig som önskar komma i kontakt med oss att använda mail eller telefon. 

Vid utlämnande av exempelvis nycklar, passerkort, parkeringstillstånd eller annat ber vi dig att kontakta oss via mail eller telefon i förväg så att vi kan förbereda och hantera överlämningen på bästa vis. 

  • Skyltning om att hålla avstånd och visa omtanke

I samverkan med våra hyresgäster kan vi hjälpa till med skyltning i exempelvis entréer, hissar och utomhusmiljöer med påminnelser om att hålla avstånd.

  • Följer rekommendationer för drift och ventilation

I skrivande stund finns inte några vetenskapliga belägg för att vare sig ökad eller minskad ventilation skulle göra någon märkbar skillnad ur smittspridningssynpunkt. Vi följer utvecklingen och bevakar vad myndigheterna, främst Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket, rekommenderar och anpassar oss efter det.

  • Garage, cykelrum och servicestationer

Vill du ta bilen eller cykeln till jobbet finns garage, parkeringsplatser, laddstolpar, cykelrum, cykelställ och servicestationer i anslutning till många av våra fastigheter. I appen Mitt Campus kan du läsa mer om vad som finns nära dig.

  • Ser över säkerheten i och omkring våra fastigheter

Ser över säkerheten i och omkring våra fastigheter
Åtgärder som t ex utökade vaktronder, samt översyn av lås och skalskydd, har gjorts för att säkerställa tryggheten i fastigheterna eftersom antalet människor som rör sig i våra hus har minskat.

  • Tillfälligt hyresstöd 

Akademiska Hus med anledning av Covid-19 beslutat om ett tillfälligt stöd till de lärosäten som agerar hyresvärd och ger hyresreduktioner till sina andrahandshyresgäster. Många serviceverksamheter har till följd av Covid-19 tappat stor del av sin omsättning när besökare på våra campusområden minskat. Serviceverksamheterna är viktiga för ett campus och vår målsättning är stödet ska underlätta deras situation. Vill du veta mer om hyresstödet är du välkommen att ta kontakt med din fastighetsförvaltare.

Besöka våra kontor 

Vi vill göra vårt bästa för att minska risken för spridning, därför är vi restriktiva med externa besökare på våra kontor. Vi uppmanar dig som önskar komma i kontakt med oss att använda mail eller telefon. 

Vid utlämnande av exempelvis nycklar, passerkort, parkeringstillstånd eller annat ber vi dig att kontakta oss via mail eller telefon i förväg så att vi kan förbereda och hantera överlämningen på bästa vis.