Information till leverantörer och entreprenörer

Texten uppdaterad senast: 2020-03-11

Som leverantör/entreprenör till Akademiska Hus kan det förekomma att ni har medarbetare som utför arbete i lokaler tillhöriga Akademiska Hus och som hyrs av våra kunder.

Coronaviruset (covid-19) sprids över världen och har nu nått flera ställen i Europa och även Sverige. Det nya coronaviruset klassas nu som allmänfarlig sjukdom vilket innebär att vi alla behöver bidra till att begränsa smittspridningen på olika sätt.

Med anledning av detta har Akademiska Hus, precis som många andra företag, valt att vidta försiktighetsåtgärder. För vår del innebär det bland annat att vi har beslutat om 14 dagars hemkarantän för samtliga medarbetare som rest från land/område som klassas som riskområde samt att vi följer de rekommendationer om provtagning mm som Folkhälsomyndigheten meddelar. Vi följer kontinuerligt uppdateringen av riskområden och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens och UD:s webbplatser.

Om medarbetare känner symtom i luftvägar och/eller har feber ska medarbetaren anmäla sig sjuk snarast kontakta vårdcentral via telefon 1177 eller www.1177.se

Vi vill med detta brev vädja till er som leverantör/entreprenör till Akademiska Hus att tillämpa samma restriktioner mot era medarbetare som arbetar i Akademiska Hus lokaler eller besöker våra kontor, som vi gör gentemot anställda i Akademiska Hus. På så sätt bidrar vi alla till att begränsa eventuell smittspridning.

Tack för er förståelse!