Hälsosamma campus - ute är inne

God hälsa invändigt och utvändigt är en av nycklarna till ett gott liv tror vi, därför bjuder Akademiska Hus i samverkan med Stockholms universitet in till ett seminarium om hälsosamma campus. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi skapa så goda miljöer som möjligt på campus, både inomhus och utomhus.

Frågor som kommer att beröras under seminariet är bland annat hur Akademiska Hus genom fastighetsutveckling och campusplanering kan bidra till hälsosamma campus, hur Stockholms universitet planerar för att bidra till studenternas välmående, vad forskning visar, hur vi säkerställer en god och hälsosam miljö samt vilken effekt vi når om vi flyttar ut kontoret och jobbar ute i det gröna?

Intresset har varit väldigt stort för att ta del av seminariet på plats, samtliga platser är nu bokade.

Vi har även fått in ett stort antal förfrågningar från hela landet av personer som vill ta del av seminariet på distans. För er som inte deltar på plats kommer vi livesända seminariet via Akademiska Hus Youtube-kanal. Sändningen startar 12.50 och ni når den genom att klicka på den här länken. Innehållet kommer också att läggas ut på webben så att det går att ta del av i efterhand. Vi tror att en kombination av det fysiska mötet och den digitala tillgängligheten är något som gynnar alla!

Välkomna!

Magnus Huss, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
Lena Lundqvist, fastighetsdirektör Stockholms universitet

 

Praktisk information

Datum: Onsdagen den 25 september
Tid: Lunch och mingel 12.15-13.00 
Seminarium 13.00-15.30
Plats: Gröjersalen, Kräftriket 3A, Stockholm
Lunch: Vi bjuder på en enkel lunch i samband med evenemanget. Vid eventuella allergier eller kostönskemål, ange detta i samband med registrering.
Färdmedel & parkering:
T-banestation: Universitetet (röd linje mot Mörby Centrum, 900 m tillbaka mot staden).
Busstation: Albano (150 m till seminariet). Bussarna går från Tekniska Högskolan.
Parkering: Begränsat antal platser.

Kontaktperson: Liv Öberg, kommunikationsansvarig Campus- och affärsutveckling
liv.oberg@akademiskahus.se

 

Anna Bengtsson

Landskapsarkitekt med inriktning mot evidensbaserad och hälsofrämjande design. PhD och adjunkt vid Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp. Arbetar med flertalet kurser på temat utemiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande parallellt med forskning om evidensbaserad design och designprocesser. Projektledare för projektet Restorativ arbetsplats, ett Vinnova-finansierat projekt med fokus på avstressande utemiljökvaliteter i
arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet.

Lena Lundqvist

Lena Lundqvist är fastighetsdirektör vid Stockholms universitet. Som chef på SUs fastighetsavdelning har hon det yttersta ansvaret för att fastighetsavdelningens uppdrag uppfylls - att avdelningen med stort engagemang och till hög kvalitet förser universitetet med ändamålsenliga, resurseffektiva lokaler och bostäder samt till dessa hörande tjänster.

Susanna Toivanen

Susanna Toivanen är professor i sociologi vid Mälardalens högskola och forskar om framtidens arbetsplatser och arbetssätt. De pågående forskningsprojekten undersöker hur utemiljöer kan infogas i dagens flexibla kontorskoncept och bidra till medarbetarnas, företagens och samhällets hälsa.

 

Susanne Malmgren

Susanne Malmgren är utbildad civilingenjör inom lantmäteri på KTH. Som chef för studentbostäder ansvarar hon för Akademiska Hus aktiva arbete med att möjliggöra bostadsbyggande på eller i anslutning till campusområden runt om i landet.

 

Hanna Mullis

Hanna Mullis är samordnare för lika villkorsfrågor på Stockholms universitets studentkår, SuS, och deltar under dagen i ett panelsamtal om hälsosamma campus och god studiemiljö.

Ingemar Dahlgren

Ingemar Dahlgren är sektionschef för Sektionen för studentstöd, studentavdelningen, vid Stockholms universitet. Han leder sektionen som består av Studenthälsan, Särskilt pedagogiskt stöd som är inriktat på arbetet med studenter med funktionsnedsättning samt Studie- och språkverkstaden.

 

 

Eventinformation

Kräftriket 3 Stockholm