För information om FED

Per Löveryd
Energiingenjör
070 290 74 20
per.loveryd@akademiskahus.se

Lokala energisystem - en viktig pusselbit i energiomställningen

En digital marknadsplats som på ett unikt sätt kopplar samman de tre energibärarna el, värme och kyla är igång på Chalmers i Göteborg. Aktiviteterna finansieras genom EU-projektet Fossil-free Energy Districts, FED. Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet själva testbädden.

Till hösten summerar vi våra lärdomar. Dels om att bygga och drifta systemet, men också våra fem policyrekommendationer för en snabbare energiomställning. Du träffar partners, experter och beslutsfattare.

Program och anmälan hittar du här på Johanneberg Scienceparks webbplats.

FED är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. Som en av de stora fastighetsägarna på Chalmers campus Johanneberg är Akademiska Hus partner och deltagare i FED-projektet. Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad.

FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar. 

Eventinformation

Palmstedtsalen, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1 Göteborg