Kontakta oss

Liv Öberg
Kommunikationsansvarig Campus och Affärsutveckling
070 390 7505
liv.oberg@akademiskahus.se

INSTÄLLT SEMINARIUM! Det fysiska mötets kraft och digitalisering av campus

Folkhälsomyndigheten har höjt riskbedömningen för spridning av coronaviruset. Vi har därför beslutat att ställa in seminariet som skulle ägt rum 11 mars. Ett tråkigt beslut att fatta men som vi bedömer är nödvändigt givet omständigheterna. Intresset för seminariet har varit stort och vi hoppas kunna hitta ett nytt tillfälle längre fram.

 

Att skapa mötesplatser är en bärande del i stadsutveckling och när vi planerar våra campus. Miljöer som ger utrymme för den kraft som kan kunna uppstå i möten mellan pedagoger och studenter eller mellan forskare från olika discipliner. Digitaliseringen ger oss samtidigt nya sätt att mötas. På vilket sätt spelar digitaliseringen roll för hur vi bör utformar framtidens campus och mötesplatser?

 

 

Här är talarna

 

Arkitekt - om vikten av mötesplatser på campus

Karolina Ganhammar är universitetsarkitekt vid Linköpings universitet. Hon leder arbetet med att se till att universitetets lokaler används effektivt och att miljöerna på campus hela tiden utvecklas. Att erbjuda attraktiva, stödjande och nyskapande studie- och arbetsmiljöer är något som gör Linköpings universitet mer konkurrenskraftiga.

 

Co-work på campus & det fysiska mötets kraft

Ulf Däversjö är innovationsdirektör på Akademiska Hus. Han kommer berätta mer om den digitala transformation som hela fastighetsbranschen står inför och Akademiska Hus nya koncept för co-working på campus. Om betydelsen av och kraften i det fysiska mötet och de synergier som kan uppstå när branscher möts och gränser suddas ut.

 

Expert på gamification och digitala möten

Jan Bidner är expert på hur man kan använda speldesigntänk i sammanhang som inte är spel. Han har jobbat länge i IT-branschen och med digitala lärandemiljöer både online och flexibelt ur ett beteende- och användbarhetsperspektiv. Läs mer om Jan Binders tankar om hur speldesign och så kallad gamification, kan locka till lärande på Aha.

 

Studenternas syn på mötesplatser

Matilda Strömberg är ordförande i Sveriges förenade studentkårer (SFS), som är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS företräder sina medlemmars intressen och sprider information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.

Eventinformation

Linköpings universitet, sal S41 Linköping