Digitalisering av campus – Internationell utblick och innovationens roll för hållbar omstart

Dags för den tredje och avslutande delen i vår seminarieserie om digitalisering av campus.

 

Anmäl dig till seminariet här

Digitaliseringen av fastighetsbranschen har gått fort de senaste åren och vi ser nu allt fler exempel på nya tjänster som kan förbättra upplevelsen för den som har sin vardag på campus.

Den 28 april tar vi ett internationellt perspektiv på digitaliseringen av campus. Vi får då lära oss mer om AI och potentialen i innovation och digitalisering för att skapa mer hållbara städer och kunskapsmiljöer. Utifrån den senaste forskningspropositionen håller vi en diskussion om vilken betydelse forskning och utbildning kan få när vi nu ska starta om samhället på ett mer hållbart sätt efter pandemin.

Amy Loutfi

Professor i informationsteknologi och vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet – Om potentialen i digitalisering och artificiell intelligens och hur det kan hjälpa lärosätena och fastighetsbranschen till en hållbar omstart.

Amir Hajrasouliha

Arkitekt och assistant professor vid Cal Poly University. Amir har i sin forskning hittat samband mellan goda studieresultat och vissa faktorer i campus utformning. Nu arbetar han med att ta fram en digital tvilling av campus. 

Anita Aspgren

VD på IQ samhällsbyggnad med mångårig erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete. Deltar i diskussion om betydelsen av innovation och forskning för en hållbar fastighetsbransch.

Elise Grosse

Moderator för dagen är Elise Grosse, hållbarhetschef inom bygg och fastighet på Sweco. Arkitekt och byggbiolog som förutom sin roll på Sweco är industridoktorand på KTH, om metoder för samverkan i fastighetsbranschen.

Ulf Däversjö

Direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus. Om betydelsen av innovation och forskning för en hållbar fastighetsbransch.

Eventinformation