Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson

Anna Kristensen
Kommunikationsansvarig Förvaltning
072 200 61 94
anna.kristensen@akademiskahus.se

KTH:s nya profilbyggnad imponerar

Tisdag, 3 september 2013
I Akademiska Hus regi har ett anrikt sjukhem förvandlats till förvaltningsbyggnad för Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Nu är huset nominerat till ROT-priset, en utmärkelse för det ombyggnadsprojekt i Stockholm som bäst har tillvaratagit en byggnads särdrag och kvaliteter.

Det strategiska läget mitt på KTH Campus föranledde Akademiska Hus beslut att förvärva det gamla sjukhemmet från Röda Korset, som lade ner sjukhusverksamheten där för tre år sedan.

− Vi var överens med Akademiska Hus om att vi inte kunde låta den här chansen gå förbi, berättar Bengt Sedvall, chef för KTH:s miljö- och byggnadsavdelning.

KTH:s nya profilbyggnad imponerar

Nu samlar högskolan hela sin förvaltning på 250 personer i huset. Målet är att det ska bli en viktig profilbyggnad på campus.

− Det går inte att i pengar mäta hur värdefullt det är för oss i förvaltningen att sitta nära varandra samtidigt som alla institutioner har nära till oss, fortsätter Bengt Sedvall.

Fastigheten från 1927 är grönklassad av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att den anses vara särskilt värdefull ur kulturhistorisk synvinkel. Förändringarna har därför skett med stor omsorg om byggnadens skyddsvärda delar och ursprungliga karaktär. Dagrum har omvandlats till pausrum, sjuksalar till moderna kontorslokaler och patienternas balkonger har glasats in som mindre mötesrum. Sjukhuskapellet har avsakraliserats och omdanats till kollegiesal och rektorerna har fått kontor i det som tidigare var sjuksystrarnas kvällssalonger. Där poolen för rehabilitering en gång fanns ligger i dag en personalmatsal.

Samtidigt har nya tillägg i huset gestaltats så moderna och framåtblickande som möjligt för att skapa en kontrast till det gamla.

− På så sätt speglar huset KTH som en teknisk högskola i framkant samtidigt som det knyter an till campusområdets historiska sammanhang, berättar Hjalmar Mann på Murman arkitekter.

KTH:s nya profilbyggnad imponerar

Trots att husets planlösning är planerad för en annan tid och en annan verksamhet har man lyckats integrera en rad informella mötesplatser.

− Vi utnyttjar kommunikationsytorna i huset, som till exempel korridorerna, till att med formgivning och möblering locka folk i huset att stanna upp och uppehålla sig där, fortsätter Hjalmar Mann.

Årets vinnare av ROT-priset presenteras den 20 september och Bengt Sedvall tror att man har goda chanser.

− Man har lyckats med att tvätta bort sjukhusmiljön, men ändå behålla husets karaktär. Därför är huset i dag en väldigt unik upplevelse.