Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus inviger solcellsdriven laddstation för elbilar på KTH Campus

Torsdag, 27 mars 2014
Tanka elbilen med sol! Idag invigdes den första solcellsdrivna laddstationen i innerstan av Akademiska Hus. Den miljövänliga laddstationen på KTH Campus i Stockholm gör det möjligt för elbilsägare att framföra sina fordon med hjälp av en förnyelsebar och i stort sett ren energikälla.

Tillsammans med trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) och KTHs vicerektor för hållbar utveckling, Göran Finnveden, premiärladdade Akademiska Hus regiondirektör Sten Wetterblad den första elbilen. Laddstationen, som är framtagen av företaget Solelia Greentech, har plats för två bilar. Över respektive parkering finns ett sju kvadratmeter stort tak med solceller vilket ger en maxeffekt på ca 1kW och en årlig produktion på upp till 1200 kWh. Det ger i storleksordningen 700 till 1000 mils bilkörning per år beroende på biltyp och körstil.

- Akademiska Hus vill vara med och utveckla framtidens hållbara campus. Att investera i lokalt förnybar energi, här i form av en solcellsdriven laddstation, är ett steg på vägen. Vi vill på detta sätt också premiera bilister på campus som väljer en miljövänlig elbil, säger Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus region Stockholm.

Foto: Mats Andberger

Laddstationen ansluts till Akademiska Hus elnät på KTH Campus. Eventuell överskottsel från solcellsproduktionen används till fastigheternas drift när laddning inte sker. Skillnaden mellan uppmätt produktion och konsumtion ger underlag för hur mycket el som levereras till fastigheten. Motsvarande mängd kan sedan användas för laddning vid andra tillfällen.

- KTH:s campusmiljöer ska präglas av kreativitet och hållbar utveckling. Solcellsladdstationen är ett utmärkt exempel på detta, säger Göran Finnveden, vicerektor för hållbarhetsfrågor KTH.

- I en växande stad har alla ett gemensamt ansvar för vår miljö. Det är därför glädjande att Akademiska Hus och Solelia Greentech tagit initiativet till Stockholms innerstads första solcellsdrivna laddstation och är ett bra exempel på hur forskning och utveckling går hand i hand med en god miljö för kommande generationer, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Laddstationen är ett samarbete mellan Akademiska Hus och det svenska företaget Solelia Greentech, som fått utmärkelsen WWF Climate Solver 2012 och listas i den globala hållbarhetsguiden Sustainia100. Projektet pågår under en treårsperiod och stöd har beviljats från Energimyndigheten för att ingå i ett nationellt samarbetsprojekt som ska testa och utvärdera olika sätt att handla med solel som produceras för elfordon.