Till navigation Till innehåll (s)

Arkitekttävling för Handelshögskolan i Göteborg

Tisdag, 27 maj 2014
Akademiska Hus bjuder in till arkitekttävling om utformning av en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tävlingen arrangeras i samråd med Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter.

Flygbild Handelshögskolan Göteborg

Som en del av utbyggnaden av Handelshögskolan finns också en möjlighet att integrera en av Västlänkens stationsuppgångar i byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga kyrkogata.

– Samtidigt som Handelshögskolans behov av större lokaler tillgodoses ger detta staden en möjlighet att slippa bygga en stationsuppgång mitt i Vasagatan. Detta stämmer väl överens med ansträngningarna att värna om natur- och kulturmiljön. Att ha en stationsuppgång i ett kvarter gör dessutom att det blir mera stad och det ger ett stort symbolvärde, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt. Vi rör oss här i en mycket värdefull kulturmiljö där det är väldigt viktigt att vi hamnar rätt vad gäller utformning och struktur. En arkitekttävling är ett mycket bra verktyg för att få in inspiration och kunskap från de duktigaste på området, säger Björn.

Tävlingen genomförs i två steg. Först ska de arkitektbyråer som vill delta anmäla sitt intresse. I steg två bjuds de arkitekter som valts ut bland dessa in för att ta fram ett tävlingsförslag. Sex lag med såväl unga som erfarna arkitekter kommer att väljas ut för att med kreativitet och nytänkande bidra med förslag till en byggnad som ska ha flera funktioner: som högskolebyggnad och som uppgång till station Haga.

– Syftet med tävlingen är att få förslag till en väl gestaltad och funktionell byggnad som samspelar med den omgivande staden, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Tävlingen inleds den 15 oktober i år och kommer att pågå fram till den 30 januari 2015. Tävlingsbidragen kommer att bedömas av en jury med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Ett jurybeslut om vinnaren tas i slutet av mars 2015.