Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus satsar på studentbostäder

Fredag, 27 juni 2014
Akademiska Hus medverkar just nu till att fler än 6000 studentbostäder kommer att byggas runt om i Sverige, bland annat i Stockholmssatsningen Sthlm 6000+. - Akademiska Hus vill bidra till att Sverige växer som kunskapsnation. Vi tar därför vårt ansvar för att det byggs fler studentbostäder. Det är en angelägen fråga för oss, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus. 

SENASTE: Läs även "Akademiska Hus välkomnar jättesatsningen på studentbostäder"

I Akademiska Hus uppdrag ingår inte att bygga eller äga studentbostäder. Men eftersom bostadsbristen bland studenter är stor och eftersom studentbostäder är en viktig del av ett attraktivt och levande campus, så vill Akademiska Hus underlätta för andra att bygga. I och med moderaternas utspel under Almedalsveckan, där statsminister Fredrik Reinfeldt utlovade 20 000 nya studentbostäder till 2020 och pekade ut Akademiska Hus som en viktig del i denna satsning, är det dock möjligt att bolagets uppdrag kan komma att förändras - på vilket sätt är ännu för tidigt att säga. Akademiska Hus anser att studentbostäder är en avgörande fråga för lärosätenas framtida utveckling och byggandet av Sverige som kunskapsnation, därför välkomnar bolaget ett tydligt mål som gör att man kan öka takten i skapandet av studentbostäder.

- Idag tar vi vårt ansvar för att lösa studentbostadsbristen genom att upplåta eller sälja vår mark till andra aktörer, och planerar utvecklingen av campus i nära samarbete med lärosäten och kommuner genom våra gemensamma campusplaner. Med ett så här tydligt mål skulle vi kunna öka takten i arbetet för att ta fram studentbostäder rejält, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Just nu medverkar Akademiska Hus till att fler än 6000 studentbostäder kommer att byggas i bland annat Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och Luleå. I Lund har Akademiska Hus inlett en dialog med Lunds universitet, där ambitionen är att skapa möjlighet för 1000 nya studentbostäder före utgången av 2017 och där området Helsingkrona blir inflyttningsklart 2015. I Uppsala byggs 235 bostäder med inflyttning hösten 2014 och i Umeå och Luleå pågår detaljplanearbete med möjlig inflyttning i början av 2015.

Akademiska Hus är också initiativtagare till den stora satsningen Sthlm 6000+, som samlar aktörer i Stockholmsregionen kring målet att öka antalet studentbostäder med 50 procent – dvs 6000 stycken – till år 2017. Av dessa beräknas 3000 finnas på Akademiska Hus campus på bland annat KTH Campus och KI Campus Solna.

- Stockholm finns i en av Europas främsta kunskapsregioner. För att kunna locka fler studenter och talanger till regionens universitet och högskolor behövs fler studentbostäder. Därför gör vi denna stora satsning, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm och ordförande för styrgruppen för Sthlm 6000+.

Fakta:

Här arbetar Akademiska Hus för att underlätta för byggandet av studentbostäder: Uppsala, Gävle, Stockholm, Göteborg, Lund, Alnarp, Umeå, Luleå, Linköping

Akademiska Hus uppdrag

”Akademiska Hus ska äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden.”