Till navigation Till innehåll (s)

Surrigt på Medicinareberget när 35 000 bin flyttat in

Torsdag, 15 maj 2014
Biologisk mångfald är centralt för att nå uppsatta klimatmål och styra utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Akademiska Hus har som en del i sitt hållbarhetsarbete blivit fadder för en bikupa på Campus Medicinareberget i Göteborg.

Bikupor Medicinareberget

Det råder en global brist på bin. Minst ett dussin arter vilda bin har redan försvunnit och en tredjedel av Sveriges drygt 300 arter finns med på den svenska rödlistan. Bin, och andra pollinerande insekter, är avgörande för fortplantningen hos majoriteten av alla matgrödor och vilda växter. Akademiska Hus har inlett ett samarbete med Beepartners som står för all tillsyn och skötsel av kupan och bina.

I Akademiska Hus uppdrag ingår att verka för en långsiktig hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. Ofta handlar det om större insatser som energieffektiviseringar och klimatoptimering i fastigheter, men det kan även handla om insatser för biologisk mångfald. De vilda bina minskar i antal, då kan de tama bina kompensera för detta och biodling blir därför ett viktigt verktyg för att bevara den biologiska mångfalden.

- Det känns jätteroligt att vi nu har en bikupa på Medicinareberget. I arbetet med att skapa hållbara campusmiljöer ingår även att skapa utemiljöer som bidrar positivt till hållbarhet och biologisk mångfald. Bin är viktigt, och dessutom ett väldigt trevlig bidrag i detta arbete, säger markförvaltare Trine Andresen.

Kontakta gärna Trine om du har du frågor eller funderingar kring hur vi jobbar med bikupan.