Till navigation Till innehåll (s)

Invigning av Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Onsdag, 10 september 2014
Nu är VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna campus i södra Uppsala invigt. VHC är ett samlingscentrum på 53000 kvadratmeter för forskning, utbildning och djurvård i världsklass och norra Europas modernaste djursjukhus.

Skapande av ett Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, på Campus Ultuna är ett led i universitetets målsättning att närstående verksamheter ska samlokaliseras. Hit har institutionerna för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt Sveriges enda universitetsdjursjukhus flyttat under sommaren.

Beslutet att bygga VHC  togs 2009 och den första spaden sattes i jorden oktober 2010. Byggnaden har ritats i mycket gott samarbete av Nyréns arkitektkontor och uppfördes av entreprenören Skanska. Akademiska Hus är både byggherre och hyresvärd för SLU.

Nyckelord för hela projektet har varit täthet, närhet och öppenhet samt möten.

Täthet strävar SLU efter på hela Ultunaområdet. Med nya VHC tillsammans med Biocentrum, MVM (Mark-Vatten-Miljö) och Ulls hus tas ytterligare ett steg mot en tät campusstruktur kring den centrala Corson.

Närhet och öppenhet diskuterades mycket i samband med byggnadens konstruktion. Resultatet är därför en rund byggnad där den avancerade utrustningen placerats i mitten med forskarnas ytor i ring runt. På så sätt samutnyttjas både tekniken och ytorna effektivt.

Närheten skapar förstås också goda möjligheter för möten. Att VH-fakultetens verksamheter och Universitetsdjursjukhuset (UDS) samlokaliserar i VHC betyder att olika forskargrupper möts och att studenter, forskare och kliniker träffas både planerat och spontant.