Till navigation Till innehåll (s)

Nytt samarbete ger studentbostäder i Lund

Tisdag, 2 september 2014
För studenterna på Lunds Tekniska Högskola kan bostadsbristen snart vara ett minne blott. Nu har universitetet, kommunen och Akademiska Hus gått samman i en gemensam satsning som ska ge 1000 nya bostäder – i syfte att bygga bort bostadsbristen helt till år 2020.

När den nya campusplanen för Lunds universitet antogs 2012, slog man fast att studentbostäder är en avgörande faktor för ett levande och attraktivt campusområde. Det har länge rått bostadsbrist i Lund och för att avhjälpa detta, och som ett led i att förverkliga campusplanen, inleddes i slutet av förra året ett samarbete mellan Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun.

Resultatet väntas ge omkring tusen nya lägenheter som ska stå klara 2017.
Det är Akademiska Hus förändrade direktiv som har möjliggjort att man nu kan lägga mer fokus vid bostadsfrågan.

– Vill man uppnå vårt mål med ett levande campus hela dygnet, då krävs det bostäder. Vi har hämtat inspiration från vad Akademiska Hus har gjort i Stockholm. Kan de, så kan vi, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus region Syd.

Akademiska Hus har under 2014 gått igenom hela campusområdet och identifierat tio möjliga platser för nya bostäder, de flesta i anslutning till LTH. Hur mycket mark som kommer att avyttras och vem som kommer att bygga bostäderna är ännu inte klart.

– Men vi kommer att prioritera långsiktiga ägare som AF Bostäder, nationerna och andra vars mål inte är att ta ut höga vinster. Det är självklart svårt att bygga attraktivt boende till en kostnad som är rimlig för studenter. Det är en jätteutmaning, säger Tomas Ringdahl.

En annan utmaning blir att byggnadernas design- och formspråk måste tillföra ett värde ur ett stadsmässigt perspektiv.

– Byggnaderna måste också passa in i LTH:s miljö och vi måste ha en mångfald av olika bostadslösningar. Korridorsformen kan finnas kvar, men vi har behov av fler små lägenheter och lägenheter för forskarstudenter. På 80-talet byggde man bara en typ av bostäder men det finns en mångfald av studenter och det måste därför finnas olika typer av boenden.

Under hösten pågår arbetet med att ta fram detaljplaner och så snart dessa har godkänts av kommunen kan själva byggprocessen starta.

– Mycket måste göras innan vi kan bygga och det är så klart lite frustrerande. Helst skulle man ju vilja inviga bostäderna ett halvår efter beslutet, säger Tomas Ringdahl.

Anette Henriksson, kommundirektör i Lund, pekar också på behovet av tillhörande infrastruktur med affärer och kollektivtrafik. I Lund planerar man exempelvis en spårväg som ska binda samman stadens centrum med LTH och ända upp till MAX4 och ESS. Målet att bygga bort bostadsbristen i Lund till 2020 ser Anette Henriksson som realistiskt. Samtidigt är det svårt att mäta behovet eftersom många studenter i dag inte bosätter sig i Lund på grund av bostadsbristen.

– Anledningen till att allt detta sker nu är en kombination av att universitetets rektor, Per Eriksson, har varit drivande i frågan samtidigt som Akademiska Hus har fått nya direktiv som möjliggjort att bolaget kan sälja eller arrendera ut mark för bostadsbygge, säger Anette Henriksson.

Med Per Erikssons intresse för sociala frågor var steget att engagera sig i bostadsfrågan inte särskilt långt. Hösten 2009 då han tillträdde som rektor vid Lunds universitet, anordnade studenter på LTH en protest mot bostadsbristen och bad om att få sätta upp ett militärtält på campus.

– Det blev en massmedial uppståndelse så klart och vi kunde få regeringen med på att vidga universitetets roll till att få förhyra bostäder för alla grupper av studenter. Lokalt när jag tog kontakt med olika intressenter var det ingen som ville ta i problemet. Det var alltid ”någon annans ansvar”. För mig är tillgången till bra studentboende avgörande för Lunds universitets framtid, säger Per Eriksson.

Han är positiv till hur Akademiska Hus och kommunen tillsammans med universitetet nu har lagt fram ett gemensamt förslag om nya studentbostäder.

– Universitetet är pådrivande i frågan och har offentligt upphandlat 200 studentbostäder på mark som Akademiska Hus arrenderat ut. Nu har Akademiska Hus engagerat sig och arbetat fram markplaner för byggandet av campus. Det gäller att hålla tryck i frågan för en av de stora utmaningarna är att alla beslut tar en sådan evinnerlig tid.

Per Eriksson kommer att lämna arbetet som rektor vid årsskiftet och han känner sig nöjd med sin insats i bostadsfrågan.

– Jag gjorde mitt bästa när det gäller studentbostäder. Det är viktigt att vi som har yttersta ansvaret inte gömmer oss och lägger ansvaret ”på någon annan” utan verkligen tar vårt ansvar. Alla måste hjälpas åt för att lösa problemen, säger Per Eriksson.