Till navigation Till innehåll (s)

Sex arkitektteam utvalda att tävla om Handelshögskolan i Göteborg

Tisdag, 30 september 2014
Akademiska Hus bjöd i juni in till arkitekttävling om utformning av ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Totalt inkom 73 intresseanmälningar från hela Europa.

Intresset var mycket stort för att delta i tävlingen, som förutom att ta fram nya lokaler för Handelshögskolan även handlar om att skapa en integrerad stationsuppgång för den framtida pendeltågstationen Haga. Av 73 inkomna intresseanmälningar har följande sex kontor valts ut att delta i själva tävlingen:

  • Yellon + Kim Utzon Arkitekter + WSP + Atkins, Sverige/Danmark
  • Johan Celsing Arkitektkontor, Sverige
  • Johannes Norlander Arkitektur + Arup, Sverige/Storbritannien
  • Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Danmark
  • XDGA + Contekton + Integra engineering + Andersson
  • Hultmark, Belgien/Sverige
  • Nieto Sobejano Arquitectos, Tyskland /Spanien

– Det är fantastiskt roligt att det visats så stort intresse för tävlingen. Speciellt bra är det naturligtvis att vi även fått in många internationella bidrag. Det visar på att Göteborg är en attraktiv stad som många vill vara med och forma, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg.

– Utbildnings- och forskningsbyggnader har stort symboliskt värde och därför känns det extra roligt att vi har fått så starka kandidater genom arkitekttävlingen, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst, tillika juryordförande.

Startmötet för tävlingen kommer att hållas den 15 oktober. Därefter kommer de deltagande lagen att arbeta med sina förslag fram till den 30 januari 2015. Tävlingsbidragen kommer sedan att bedömas av en jury med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Ett jurybeslut om vinnaren tas i slutet av mars 2015. Akademiska Hus kommer att bjuda in till dialogmöten.

Parallellt med tävlingen genomför Göteborgs Stad samråd om detaljplanen för station Haga mellan den 15 oktober och den 25 november. Syftet med samrådet är att samla in kunskap och synpunkter och ge berörda parter möjlighet att påverka.