Till navigation Till innehåll (s)

Samverkansprojekt visar vägen till attraktiva studentmiljöer

Fredag, 23 januari 2015
Akademiska Hus finansierar tillsammans med Luleå tekniska universitet, LTU, ett forskningsprojekt som ska ge ökad kunskap om vilka typer av studentmiljöer som är attraktiva, och varför. Både hos oss hos våra lärosäten finns ett tydligt behov av att utveckla den fysiska miljön med utgångspunkt i studenteters lärande

Det är forskare vid LTU, Institutionen för konst, kommunikation och lärande som under drygt ett års tid ska driva projektet. Syftet med projektet är att belysa och utveckla förståelse samt kunskap om universitetets studentmiljö. Projektet avser bl.a. att synliggöra hur relationen mellan människor och universitetets rumsliga gestaltning kan förstås och beskrivas.

- Resultatet kan användas för planering och projektering i så väl fastighetsutveckling som byggverksamhet. När vi påbörjar projektering av ett nytt D-hus på campus Luleå innebär det konkret att både vi och universitetet kommer att ha aktuell forskningsinformation som ingångsparameter i byggprojektet, säger David Carlsson

Projektet pågår från höstterminen 2014 och avslutas med en slutrapport i januari 2016.