Till navigation Till innehåll (s)

Hederspris till Skandionkliniken i Uppsala

Fredag, 20 mars 2015
Igår tog LINK Arkitektur emot Plåtpriset 2015 för Skandionkliniken i Uppsala. Akademiska Hus är stolta ägare till anläggningen, som är nordens första för protonbehandling av cancerpatienter.  

– Roligt att Skandionkliniken får detta erkännande, som det verkligen förtjänar, säger Tomas Nilsson, projektledare för Skandionkliniken på Akademiska Hus. 

Skandionkliniken stod klar 3 december 2014 och är resultatet av ett unikt projekt som landets sju landsting med universitetssjukhus gemensamt står bakom. Istället för traditionell strålbehandling där man använder röntgenstrålning eller elektronstrålning sker behandlingen på Skandionkliniken med protoner. Metoden utvecklades i Uppsala för över 50 år sedan och har därefter tillämpats i liten skala i Sverige med hjälp av Uppsala universitets forskningsutrustning.

Juryns motivering

"Plåtpriset 2015 tilldelas en byggnad som gör skillnad. Med delaktighet, målmedvetenhet, samspel och innovation har både innehåll och fasad begåvats med färg, form och funktion som inger hopp. Två volymer för olika verksamheter med höga krav på teknik och säkerhet liksom tillgänglighet, transparens och inspiration, har på ett välordnat sätt fogats samman i ett gemensamt uttryck. Vackert, skirt och tryggt. Metallfasaden har fått en betydande roll i att transformera tungt till lätt och mörker till ljus. Fasaden tillåts dölja och framhäva, blir både funktionell och emotionell. Denna viktiga byggnad andas framtid – för de som bäst behöver det."

I anläggningen finns ett hotell med ca 80 platser. Byggnaden har en god patient- och arbetsmiljö med ljusa lokaler, god orienterbarhet och mänsklig skala. Särskild omsorg har ägnats åt att skapa en trygg och harmonisk miljö för de ofta svårt sjuka patienter som behandlas vid kliniken.

Kliniken drivs av de sju landstingen som har universitetssjukhus, men alla landsting i landet finansierar solidariskt verksamheten. Skandionkliniken är ett projekt med unikt samarbete mellan profession och politik inom svensk hälso- och sjukvård.

Om PLÅT

PLÅT är ett evenemang tillägnat metallfasader och framtidens arkitektur. Plåtpriset är ett hederspris, vilket delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Utmärkelsen utdelas en gång per år i samband med PLÅT-seminariet.