Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson

Peter Bohman
Marknadsområdesdirektör
070 634 31 09
peter.bohman@akademiskahus.se

Byggstart för Humanistiska teatern i Uppsala

Tisdag, 14 april 2015
Idag tas det första spadtaget för Humanistiska teatern i Engelska parken. Den nya amfiteater-inspirerade hörsalen blir en arena för alla som vill bidra till det humanistiska samtalet, både i och utanför Uppsala universitet, och beräknas stå klar vid årsskiftet 2016/17.Intentionerna att bygga en amfiteater-inspirerad hörsal på Uppsala universitet har funnits sedan Humanistiskt centrum invigdes i kvarteret Engelska parken år 2004. Nu sätts spaden i jorden med målsättningen att skapa ett spännande rum med en varm atmosfär, där publiken på ett naturligt sätt kan vara involverad i samtal snarare än att bara vara åhörare. Salen kommer att rymma runt 140 sittplatser med mikrofon vid varje plats. Här ska en öppen humanistisk dialog främjas, både inom Uppsala universitet mellan ämnen och fakulteter men även mellan universitetet och det omgivande samhället.

– Uppsala universitet är inne i en mycket positiv utveckling och detta är en viktig satsning på humanioraområdet. Byggnaden kommer att bli en stor tillgång för både forskare och studenter i kvarteret, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.Hög arkitektonisk standard
Den samlokalisering av de humanistiska ämnesområdena som universitetet genomfört i Engelska parken har blivit framgångsrik och verksamheterna har vartefter vuxit stadigt i omfattning. Eftersom trångboddheten nu börjar bli övermäktig kommer byggnationen av en humanistisk teater även att kompletteras av ytor för arbetsrum för forskare. Totalt investerar Akademiska Hus 115 miljoner kronor i projektet, som kommer att hålla en hög arkitektonisk standard samtidigt som stor vikt läggs vid att anpassa byggnaden till den befintliga kulturmiljön. Byggnaden får en putsad fasad med stora uppglasade partier ut mot Carolinaparken i öster och med en fasad i perforerad metall med bakomliggande Paroc mot söder, där den vänder sig mot den botaniska trädgården och det bakomliggande Campus Blåsenhus.

– Vi tycker förstås att det är mycket roligt att vara med i denna satsning på humaniora inom Uppsala universitet och är övertygade om att byggnaden kommer att bidra till en bättre utvecklingsmiljö för de som verkar och studerar i campusområdet, säger Peter Bohman, regiondirektör Akademiska Hus region Uppsala.Humanistiska teatern kommer att vara tillgänglig för fristående verksamheter, så som teater, föresläsningar och konserter. På så vis ska teatern och byggnaden som helhet främja till möten och bidra till liv och rörelse i en del av parken som idag är relativt obefolkad.