Ultuna ny stadsdel för innovation, företagande och boende

Måndag, 20 april 2015
200 nya företag etableras på Ultuna och skapar framtidens gröna innovationsmiljö. Ultuna blir en integrerad del av Uppsala stad och en plats där studenter, forskare och företagare verkar, bor och utvecklas. Det är målet när Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska Hus i en gemensam satsning öppnar upp campusområdet för näringsliv och en fortsatt utbyggnad av Ultuna.

Under de senaste åren har Akademiska Hus och SLU investerat drygt 3 miljarder kronor för att omvandla Ultuna till en ledande kunskapsmiljö med toppmoderna lokaler. Nu höjs ribban ytterligare och i de nya utvecklingsplaner som tagits fram för området ingår möjligheter att bygga över 100 000 kvadratmeter nya lokaler och cirka 1500 bostäder.– Ultuna har potential att bli något storslaget och unikt. Vi har redan byggt ett helt nytt campus åt SLU som håller högsta internationella klass. Samtidigt har vi fått loss många lokaler och mark som kan omvandlas till andra ändamål. På Ultuna utvecklas ständigt idéer och kontakter knyts och här kommer akademi, näringsliv och offentlig sektor att kunna drar nytta av varandra och blir ännu mer framgångsrika, säger Peter Bohman, regiondirektör på Akademiska Hus region Uppsala.

Förutom SLU finns i dagsläget Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) på området. Nyligen tecknade Akademiska Hus också avtal med Växa Sverige, en nationell organisation som erbjuder tjänster och service riktad mot mjölk- och köttproduktion. Tillväxten på området väntas ske både organiskt genom att forskning vid SLU knoppas av till bolag som ges förutsättningar att växa i Ultuna och genom att mogna bolag flyttar till Ultuna för att ta del av innovationsmiljön och den forskningsinfrastruktur som ges tillgång till genom SLU och SVA. 

– För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi omsätta vår kunskap i företag och projekt som driver på utvecklingen. SLU har en lång tradition av att bedriva utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället. Att nu få ha näringsliv och andra verksamheter fysiskt nära akademin ger möjlighet till helt nya tvärvetenskapliga samarbeten. Därför satsar vi på att bygga en modern innovationsmiljö för företag på Ultuna, säger Johan Schnürer, vicerektor för samverkan på SLU.

 
Att öppna upp campus för andra verksamheter kommer att innebära en bred fastighetsutveckling med lokaler för näringslivsetableringar, handel och service och stärkt infrastruktur för kommunikationer. Först ut i denna satsning är ett företagshotell med en anslutande inkubator som strategiskt ligger lokaliserad i direkt anslutning till SLU:s verksamheter. Arbetet med att färdigställa hotellet är i full gång och den första hyresgästen flyttar in i de nya lokalerna i januari nästa år. På området planeras också en företagspark och en omfattande utbyggnad av bostäder som kommer att göra Ultuna till en levande mötesplats under dygnets alla timmar.

– Vi vill skapa ett ekosystem av olika verksamheter, vilket förutsätter ett varierat lokalbestånd som möter ett förändrat behov över tiden. Tillgången till bostäder är en konkurrensfaktor både när företag ska etableras i området och när SLU ska attrahera forskare och studenter Allt detta kan vi göra samtidigt som vi bevarar den unika parkmiljön som finns i Ultuna, säger Peter Bohman.