Till navigation Till innehåll (s)

Mångmiljonsatsning för ökad samverkan på Chalmers Campus Johanneberg

Måndag, 18 maj 2015
För att tydligare samordna verksamheterna under den gemensamma benämningen Chalmers Samhällsbyggnad investerar Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter AB cirka 360 miljoner kronor för att bygga om för Chalmers tekniska högskola.

Samverkan och integration ska prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad, där institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö ingår. Som ett led i att uppnå den visionen sker nu en omfattande ombyggnad som ska bidra till fler kreativa och stimulerande pedagogiska miljöer med hållbar utveckling i fokus. De nya lokalerna ska också ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv genom att stråk och mötesplatser skapas genom hela kvarteret, från nuvarande Arkitekturhuset i norr till Johanneberg Science Park i söder.

– I Akademiska Hus uppdrag att stärka Sverige som kunskapsnation ingår att långsiktigt säkerställa att campusområden kan utvecklas. Den här satsningen kommer att bidra till en stärkt integration inom Chalmers Samhällsbyggnad samtidigt som närheten till Johanneberg Science Park ger bästa möjliga förutsättningar för ökad samverkan, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.
 
Av de befintliga byggnader som främst berörs av ombyggnationen ligger tyngdpunkten på Arkitekturhuset. I och med ombyggnaden yteffektiviseras lokalerna och blir kontor och verksamhetslokaler för både arkitekter och ingenjörer. Källarvåningen kommer att öppnas upp och det ökade behovet av mindre grupprum kommer att tillfredsställande genom ombyggnad av befintliga större övningssalar.

– Vi gläds nu över att gemensamt med Akademiska Hus starta detta stora och omfattande förändringsprojekt inom Campus Johanneberg. Nya och moderniserade mötesplatser ger en betydande kvalitetshöjning till våra campusmiljöer som vi levererar till Chalmers tekniska högskola, säger Sven-Erik Adolfsson, VD på Chalmersfastigheter.  

Byggstarten av projekt Samhällsbyggnad är planerad till vintern 2016 med planerad första inflyttning hösten 2016. Ombyggnaden är ritad av White Arkitekter. Ambitionen är att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket är en teknisk utmaning i en gammal byggnad.