Akademiska Hus bygger studentbostäder i egen regi

Torsdag, 25 juni 2015
För att ytterligare kunna ta ett helhetsansvar i utvecklingen av campusområden har Akademiska Hus uppdrag breddats så att det även medger eget byggande och ägande av studentbostäder. På KTH Campus i Stockholm pågår därför planeringen för att i egen regi bygga bostadshus med plats för över 400 studenter. Studentbostäder är en viktig fråga för både Akademiska Hus och Sveriges lärosäten. I de campusplaner som Akademiska Hus är med och tar fram ingår därför alltid frågan om bostäder, oavsett om förslaget är att bostäder ska läggas på Akademiska Hus mark eller på mark som tillhör någon annan fastighetsägare. Genom att sälja eller arrendera ut mark till andra aktörer har Akademiska Hus redan medverkat till att mer än 7 000 studentbostäder byggs på campus runt om i landet. I och med ett nyligen förändrat uppdrag från staten kommer företaget dessutom att framöver kunna bygga och äga studentbostäder själva.

– Det finns många anledningar till att bygga fler bostäder för studenter i Sverige. De mest uppenbara är givetvis att de inte ska behöva välja bort utbildningar beroende på bostadsbrist. Förutom detta talar vi idag också ofta om lärosätens betydelse för orters utveckling och Sveriges utveckling som en kunskapsnation. För oss är det uppenbart att bostäder för studenter är en viktig pusselbit för att få ihop helheten, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Stockholm är en av de städer där studentbostadsbristen är omfattande. KTH, med en stor andel utländska studenter, har länge önskat att campus kompletteras med bostäder. Akademiska Hus påbörjar nu planeringen för att i egen regi bygga fem bostadshus vid Teknikringen på KTH Campus med plats för över 400 studenter. I projektet planeras både för traditionella enrumslägenheter men också för så kallade ”duolägenheter” där en bostad kan delas av två personer. 

– Studentbostadsbristen är ett stort problem för universitetshuvudstaden Stockholms utveckling och lärosätenas framtida konkurrenskraft. Att vi nu som komplement till andra studentbostadsbyggare kan bidra med att i egen regi bygga bostäder på KTH Campus känns väldigt tillfredsställande, särskilt som fler bostäder också skapar ett universitetsområde med mer liv och rörelse under hela dygnet, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.