Till navigation Till innehåll (s)

Byggstart för Undervisningshuset på KTH Campus

Måndag, 28 september 2015
Idag går startskottet för byggnaden som genom sin utformning ska bidra till en ny, framgångsrik modell för framtidens lärande. Undervisningshuset på KTH Campus i Stockholm blir med sin fullt synliga konstruktion och installationsteknik ett pedagogiskt verktyg som genererar nya utbildningsmetoder för blivande arkitekter och samhällsbyggare. Undervisningshuset blir alltså en renodlad byggnad för lärande och undervisning, där framtidens lärandemiljöer och utbildningsmetoder kan utvecklas. Här kommer flexibla miljöer för alla typer av lärande att finnas, allt från flyttbara väggar till grupprum och enskilda studieplatser. För att vara säker på att man arbetar med det bästa och senaste inom pedagogik och kunskapsmiljöer har Akademiska Hus, KTH:s byggnadsavdelning samt studenter och lärare varit delaktiga i planeringen av byggnaden.

– Projektet är en viktig del i vår strävan att skapa en ledande, levande och hållbar campusmiljö som i sin tur bidrar till utvecklingen av kunskapsregionen och Universitetshuvudstaden Stockholm, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Certifieras enligt Miljöbyggnad Guld

Undervisningshuset kommer framför allt att användas av Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad. Själva huset kommer att bli ett pedagogiskt verktyg med synlig konstruktion och installationsteknik som gör att studenter och besökare på ett tydligt och handgripligt sätt kan se hur byggnaden fungerar. Installationer, till exempel, kommer inte att vara gömda, som i vanliga fall, utan synliga i ett pedagogiskt syfte. Undervisningshuset kommer också att ligger i framkant ur ett hållbarhetsperspektiv och målsättningen för Akademiska Hus och KTH är att huset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

– Undervisningshuset blir en spännande och kreativ miljö för lärande som passar bra på KTH som ju är ett lärosäte i ständig utveckling, säger Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

Tegelrevolution

Undervisningshusets utsida spelar en viktig roll för arkitekturen och miljön på KTH Campus, där större delen av byggnaderna är uppförda i rött tegel från olika tidsepoker. Undervisningshuset kan ses som nästa steg i ”tegelevolutionen”. Byggnaden kommer att ha en tegelfasad, men den skiljer sig från en traditionell sådan eftersom tegelbitarna har formen av en bäversvans, så kallat bäversvanstegel.

Akademiska Hus investerar cirka 130 miljoner i Undervisningshuset, som planeras stå klart för inflyttning till hösten 2016.