Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus kallar till extra bolagsstämma

Fredag, 25 september 2015
Akademiska Hus kallar till extra bolagsstämma den 19 oktober 2015. Skälet är att styrelsen har föreslagit aktieägaren - svenska staten - att Akademiska Hus ska lämna utdelning om 6 500 Mkr att utbetalas kontant.

Enligt ägarens mål för Akademiska Hus ska soliditeten uppgå till mellan 30 och 40 procent. Per den 30 juni 2015 uppgick koncernens soliditet till 47,7 procent. Utdelningen är en åtgärd för att anpassa kapitalstrukturen till ägarens mål. Hade den föreslagna utdelningen utbetalats den 30 juni 2015 skulle soliditeten i koncernen därefter uppgått till 38,7 procent.

Styrelsen bedömer att likviditeten kan upprätthållas på en betryggande nivå och den föreslagna utdelningen påverkar inte bolagets förmåga att fullgöra sina kort- och långfristiga förpliktelser eller att genomföra kommande investeringar.

Utdelningen föreslås att utbetalas i flera rater, varav 4 500 Mkr under 2015 och resterande 2 000 Mkr innan årsstämman 2016.