Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson

Anna Rosling Wendt
Fastighetschef
070 629 32 17
anna.roslingwendt@akademiskahus.se

LUX i Lund vinner Svenska Ljuspriset

Onsdag, 9 september 2015
På en prisceremoni i Stockholm har LUX vid Lunds universitet korats till vinnare av Svenska Ljuspriset. Tävlingen, som arrangeras för 23:e gången, uppmärksammar de mest intressanta ljusprojekten som genomförts i Sverige under det gångna året.Juryn bedömer visuella, estetiska och funktionella aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter eller driftsekonomi.

Juryns motivering:
"Ljuset leder in i en självklar helhet där dagsljus och artificiellt ljus samspelar genom de olika huskropparna. Ljussättningen speglar studiemiljöns dynamik och ger samtidigt en levande exteriör. Ledord är renhet, enkelhet och finstämdhet. På ett målmedvetet sätt har ljusdesignern lyckats överbrygga svårigheterna med uppdelningen på flera olika entreprenader."

De tidigare naturvetenskapliga byggnaderna Zoologen och Zoofysiologen har förvandlats till en efterlängtad samlingspunkt kallad LUX för humaniora och teologi inom Lunds universitet. LUX ägs och förvaltas av Akademiska Hus och bildar tillsammans med Språk- och Litteraturcentrum ett gemensamt HT-centrum som spelar en viktig roll i det framväxande Kunskapsstråket.

Visionen om ett hus för möten mellan människor har genomsyrat hela projektet, allt från arkitektur, inredning och belysning. I byggnaden finns olika typer av studieplatser, hörsalar, kontor, bibliotek, café och öppna ytor och belysningskonceptet, som följer en röd tråd, bidrar till en känsla av helhet. Ljuset skapar en optimal studiemiljö och underlättar orienteringen genom den stora byggnadens olika delar. Det finns också en hel del tekniskt ljusmässiga kvaliteter såsom artificiellt dagsljus som förstärker rummens atmosfär och skapar en känsla av rymd.

Utöver interiör ljussättningen har en belysningsplan för exteriör belysning gestaltats. Där har belysning använts för att skapa inbjudande entréer, cykelparkeringar, sittplatser och torgytor där människan ska kunna känna sig trygg och lättorienterad.

LUX vann 2014 Lunds stadsbyggnadspris.

Förstapriset i Svenska Ljuspriset delas med Kristus Konungens kyrka i Göteborg.

Medverkande i projektet

Beställare: Akademiska Hus

Hyresgäst: Lunds universitet

Arkitekt: Jais Arkitekter, Mats White och Jakob Peetre

Belysningsplanerare: COWI, Douglas Hillgrund

Elkonsult: COWI, Reino Lilja

Elinstallatör: Skanska Electro

Fakta Svenska Ljuspriset

Svenska Ljuspriset är en årlig tävling arrangerad av de tre belysningssällskapen: Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige och vill lyfta fram projekt där ljus använts på föredömligt sätt för att förstärka anläggningens funktion och arkitektur.