Kontaktpersoner

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
031-63 24 60
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Akademiska Hus lämnar efterutdelning

Måndag, 19 oktober 2015
Vid en extra bolagsstämma togs idag beslut om att Akademiska Hus ska lämna efterutdelning om 6 500 Mkr till aktieägaren - svenska staten - att utbetalas kontant.

Enligt ägarens mål för Akademiska Hus ska soliditeten uppgå till mellan 30 och 40 procent. Per den 30 juni 2015 uppgick koncernens soliditet till 47,7 procent. Den beslutade efterutdelningen är en åtgärd för att anpassa kapitalstrukturen till ägarens mål. Hade utdelningen utbetalats den 30 juni 2015 skulle soliditeten i koncernen därefter uppgått till 38,7 procent.

Styrelsen bedömer att likviditeten kan upprätthållas på en betryggande nivå och efterutdelningen påverkar inte bolagets förmåga att fullgöra sina kort- och långfristiga förpliktelser eller att genomföra kommande investeringar.

Efterutdelningen ska betalas ut i flera rater, varav 4 500 Mkr under 2015 och resterande 2 000 Mkr innan årsstämman 2016.

Läs mer om Cookies