Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

Ny stadsdel i Linköping ett steg närmare verklighet

Måndag, 19 oktober 2015
Idag sätter tre kommunägda bolag spaden i marken för den torgbildning som knyter samman universitetsområdet och staden via en ny stadsdel, Vallastaden i Linköping. En av de ursprungliga initiativtagarna till projektet är Akademiska Hus, som både har avyttrat marken för att Vallastaden ska kunna bli verklighet och bidragit till att cirka 200 studentbostäder kan byggas i området.Torget och dess kringliggande byggnader ska anläggas på mark Akademiska Hus tidigare ägt och som avyttrats till gagn för att bilda en central mötesplats där akademi, näringsverksamhet och allmänhet strålar samman. En förutsättning för att Akademiska Hus skulle överlåta marken var att smålägenheter för studenter samt större lägenheter för forskare vid Linköpings universitet ska uppföras i anslutning till det campusnära torget som nu tar form. Sammanlagt kommer cirka 200 student- och forskarbostäder att byggas de närmaste åren inför bo- och samhällsexpot som arrangeras i augusti 2017.

– Bostadsbristen för studenter är ett stort problem. Att kunna bidra till att fler studentbostäder byggs i anslutning till campus är därför en viktig fråga för Akademiska Hus. Fler bostäder nära Campus Valla ökar Linköpings universitets framtida konkurrenskraft och genererar mer liv och rörelse på campus under hela dygnet, säger Lars Hagman, regiondirektör Akademiska Hus region Öst tillika styrelsemedlem i Linköpingsexpo AB.

Vallastaden har höga ambitioner och beskrivs som ett av landets mest innovativa samhällsbyggnadsprojekt just nu, där miljö och social hållbarhet får stort utrymme i såväl byggprocess som i boendeform. Stadsdelens första etapp ska inför mässan sammantaget innehålla 1000 bostäder i olika former med småhus, radhus, bostadsrätter och hyreslägenheter.

Marken vid torget är såld till Linköpings kommun och övrig mark där stadsdelen Vallastaden ska växa fram har bytts mot annan intilliggande mark. Den utgör nu en markreserv för att tillgodose universitetets framtida behov. Akademiska Hus avser inom kort att detaljplanelägga området och tillsammans med Linköpings universitet starta ett gemensamt planeringsarbete för framtidens campusutveckling.

– I nära samarbete med lärosätet kommer vi nu att se över hur den fysiska miljön kan utvecklas ytterligare för att säkra att Linköpings universitet fortsätter att ligga i framkant även i framtiden, säger Lars Hagman.

Om Akademiska Hus och studentbostäder

Avyttringen av mark till förmån för studentbostäder i Vallastaden är en del i Akademiska Hus övergripande arbete för att aktivt bidra till byggandet av studentbostäder över hela landet. Enbart i studentstäderna Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Linköping, Umeå och Luleå medverkar Akademiska Hus till att mer än 10 000 studentbostäder ska kunna byggas på campus. Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag breddats så att det även medger eget byggande och ägande av studentbostäder.