Akademiska Hus bygger utegym på LTH campus

Onsdag, 11 november 2015
En utredning som Akademiska Hus gjort visar att studenterna på LTH saknar en naturlig utomhusmiljö för umgänge och motion. Ett utegym skapar en ny samlingspunkt för studenterna, gör området mer attraktivt och bidrar till att LTH parken utnyttjas bättre.

Under hösten byggs ett utegym i LTH parken mellan Kårhuset och IKDC. Syftet med ett utegym är att skapa en ny samlingspunkt för studenterna i området. Gymmet är anpassat för en bred målgrupp med varierande utrustning vilket bjuder in både mer och mindre träningsvana personer. Totalt omfattar gymmet sex stycken maskiner varav en är miljösmart. På crosstrainern kan användaren koppla in mobilen som laddas vid träning. Belysning kommer att finnas vid utegymmet för en tryggare miljö och möjligheten att vistas där en större del av dygnet. Underlaget är av asfaltgummi vilket ger ett mjukt underlag med bra ytvattenrinning.