För mer information:

Peter Bohman
Marknadsområdesdirektör
070 634 31 09
peter.bohman@akademiskahus.se

Akademiska Hus och SLU intensifierar satsning på nytt centrum för grönt näringsliv

Tisdag, 3 november 2015
Akademiska Hus och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, går nu in i en ny fas i utvecklingen av Campus Ultuna i Uppsala. Arbetet med att öppna upp campus för andra verksamheter än SLU:s har pågått under de senaste två åren och tillsammans bildar man nu en gemensam organisation under namnet Green Innovation Park.Ett samverkansavtal har slutits mellan Akademiska Hus och SLU om en treårig satsning på Green Innovation Park, vilket möjliggör för verksamheten att utvecklas under dess uppstartsfas. Även Uppsala kommun och Regionförbundet har anslutit sig i finansieringen och som stöttande parter.

– Detta är en mycket spännande och viktig satsning för utvecklingen av näringslivet i regionen, säger Yvonne Näsström, näringslivsdirektör på Uppsala kommun.

Målet är att positionera Ultuna som Sveriges främsta centrum för grönt näringsliv och skapa en ny stadsdel för innovation och företagande som blir en integrerad del av Uppsala stad. I de utvecklingsplaner som tagits fram för området ingår möjligheter att bygga över 100 000 kvadratmeter nya lokaler och cirka 1500 bostäder samt stärkt infrastruktur för kommunikationer. Området blir därmed en plats där studenter, forskare och företagare kan verka, bo och utvecklas.

– Att vi nu bildar en gemensam organisation innebär att vi får förutsättningar att tillsammans med SLU satsa fullt ut på Green Innovation Park och ta projektet till nästa nivå. Det är naturligtvis mycket glädjande att även Uppsala kommun och Regionförbundet står bakom och stödjer denna satsning, säger Peter Bohman, regiondirektör för Akademiska Hus region Uppsala.Att öppna upp Campus Ultuna för fler verksamheter kommer att innebära en bred fastighetsutveckling med lokaler för näringslivsetableringar, handel och service. Redan idag finns företag och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i närområdet. Först ut i Green Innovation Park är ett företagshotell med en anslutande inkubator som strategiskt ligger lokaliserad i direkt anslutning till SLU:s verksamheter. Arbetet med att färdigställa hotellet är i full gång och den första hyresgästen flyttar in i de nya lokalerna i januari 2016. På området planeras också för utbyggnad av lokaler för produktion och större forskningsenheter samt ett omfattande tillskott av bostäder som kommer att göra Ultuna till en levande mötesplats under dygnets alla timmar.

– En viktig framgångsfaktor i arbetet med Green Innovation Park är att SLU och Akademiska Hus arbetar gemensamt med detta. Genom vårt samarbete kan vi skapa ett attraktivt erbjudande till företagen som inkluderar både moderna lokaler, mötesplatser och ett antal samverkansformer med SLU:s forskare och studenter, säger Martin Melkersson, universitetsdirektör på SLU. 

Tillväxten på området väntas ske både organiskt genom att forskning vid SLU knoppas av till bolag som ges förutsättningar att växa i Ultuna, och genom att mogna bolag flyttar till Ultuna för att ta del av innovationsmiljön och den forskningsinfrastruktur som ges tillgång till genom SLU och SVA.