Till navigation Till innehåll (s)

Nytt hus för polisutbildningen vid Umeå universitet

Måndag, 14 december 2015
Med de nya lokalerna kan polisutbildningen för första gången samla all sin verksamhet centralt mitt på Campus Umeå. Akademiska Hus satsar 165 miljoner kronor i nybyggnationen som dessutom ska ge förutsättningar till effektivare resursutnyttjande och ökad samverkan mellan polisutbildningen och Umeå universitet.Polisutbildningen i Umeå har sedan starten år 2000 bedrivit utbildningen i lokaler på flera olika håll i staden. En samlokalisering och integrering med de övriga utbildningarna vid Umeå universitet har därför varit efterlängtad. Med det nya polisutbildningshuset centralt på campus vill lärosätet möjliggöra nära samverkan i vardagen mellan personal och studenter, skapa bättre förutsättningar för möten och dialog mellan polisutbildningen och universitetets övriga utbildningar, samt ge polisstudenterna samma chans att ta del av campusnära resurser såsom universitetsbiblioteket och sporthallen IKSU.

– Vi är mycket nöjda med beslutet att ge polisutbildningen en egen byggnad, där de kan samla utbildning och forskning. Det ger ökade möjligheter till värdefull samverkan med universitetets övriga verksamheter. Det är också från vår sida en tydlig signal om att vi satsar på polisutbildningen som en del av Umeå universitet, säger rektor Lena Gustafsson.

Polisutbildningshuset kommer att byggas intill Norra Beteendevetarhuset och ska bestå av tre våningar. I lokalerna kommer det bland annat att finnas lärosalar, kontor och övningslokaler. De nya lokalerna får en yta på cirka 6 200 kvadratmeter och innebär en investering på 165 miljoner kronor. I enlighet med Akademiska Hus hållbarhetsmål ska den nya byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, förutom energianvändningen som ska ligga i nivå med Miljöbyggnad Guld.

– Vi är mycket glada över att få bygga lokaler för polisutbildningen på Campus Umeå. Det hjälper oss att förtäta och skapa ett mer levande campusområde och blir ett viktigt bidrag i utvecklingen av Universitetsstaden, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus region Norr.

Nybyggnationen för polisutbildningen är ett led i arbetet med att förverkliga den nyligen beslutade campusplanen, där vägen för hur universitets fysiska miljö ska utvecklas framöver pekas ut och flera kommande byggprojekt ingår. Byggstarten är planerad till februari 2016 och det nya polisutbildningshuset beräknas stå färdigt under hösten 2017.