Till navigation Till innehåll (s)

Byggstart för Polisutbildningens nya lokaler vid Södertörns högskola

Torsdag, 18 februari 2016
Idag drog bygget igång som ska möjliggöra att Polisutbildningen kan utöka sin verksamhet på Campus Flemingsberg i Huddinge. Akademiska Hus och Södertörns högskola utvecklar nu både nya och befintliga lokaler som ska stå klara 2017 och ge plats för cirka 700 polisstudenter.I januari 2015 blev Polisutbildningen en del av Södertörns högskola och lärosätet tog emot sin första kull av 170 blivande poliser, vilket motsvarar hälften av dem som antogs i landet. Under utbildningen varvas akademiska studier med praktiskt lärande som till exempel polisbilskörning, akutsjukvård, vapenhantering samt konflikthantering med självskydd. Det ställer särskilda krav på de nya lokalerna som nu ska utvecklas och som ska bidra till att antalet studenter vid högskolans polisprogram kan utökas rejält.

– Södertörns högskola ser väldigt mycket fram emot denna byggnad som i än högre grad integrerar polisutbildningen med vår akademiska miljö, säger rektor Moira von Wright. Den utgör ett stort och viktigt steg för polisutbildningen och hela högskolan.

Byggprojektet på Alfred Nobels Allé 12 och 14 delas upp i två delar, en ombyggnad och en nybyggnad. Totalt rör det sig om cirka 12 700 kvadratmeter. Lokalerna kommer bland annat att innehålla skjutbanor, övningshall, lärosalar, rum för administration, omklädningsrum, förråd och garage. Utvändigt iordningställs en körgård för övningar. De båda husen är sammankopplade under mark.

– Etableringen av polisutbildningen är en betydelsefull del i utvecklingen av Campus Flemingsberg och Huddinge som levande och attraktivt. Vi är mycket stolta och glada över att få bidra till detta, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Förutom Moira von Wright och Sten Wetterblad fanns även Chris Heister, landshövding i Stockholm, och Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, på plats under dagens första spadtag.

Från vänster: Ulf Johansson, polischef. Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm. Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Chris Heister, landshövding i Stockholm. Moira von Wright, rektor Södertörns högskola

Akademiska Hus investerar cirka 250 miljoner kronor i projektet. Inflyttning i både ny- och ombyggnationen sker under fjärde kvartalet 2017.