Kontaktperson

Mia Edofsson
Hållbarhetschef
072 588 24 21
mia.edofsson@akademiskahus.se

SLU och Akademiska Hus ingår intentionsavtal om energieffektivisering

Måndag, 22 februari 2016
Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet har formulerat en gemensam målbild för att tillsammans göra de tre campusområdena i Uppsala, Alnarp och Umeå än mer hållbara. Intentionsavtalet innebär att parterna ska samarbeta för att minska mängden levererad energi, motsvarande 25 procent under tio år.Nyligen undertecknades intentionsavtalet som innebär en gemensam satsning på energieffektivisering mellan hyresgästen SLU och fastighetsägaren Akademiska Hus. Bägge parter har sedan tidigare egna högt satta hållbarhetsmål, men den nya överenskommelsen innebär en gemensam målbild och ett gemensamt arbetssätt.

– Att arbeta tillsammans med SLU ger förutsättningar för att nå längre. Ett delat ansvar där båda parter aktivt bidrar är viktigt för att få ett minskat energibehov, men intentionsavtalet ger även förutsättningar för att prioritera i effektiviseringsåtgärderna och synliggöra det goda arbetet som görs, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Det gemensamma arbetssättet innebär en konkret plan för ansvarsfördelningen där Akademiska Hus tar huvudansvaret för initiativ rörande byggnader och teknik, medan SLU tar huvudansvaret för initiativ som är relaterade till beteendeförändringar hos dem som vistas i fastigheterna. Parterna ska också arbeta enligt en gemensam process för att identifiera, prioritera, genomföra och följa upp energiåtgärder.     

– Vi får med det här avtalet möjlighet att stötta varandra där vi kan påverka mest. Akademiska Hus har bäst förutsättningar att påverka fastigheternas energiförbrukning och där kan vi stärka upp genom att arbeta med attityden vi som användare har av husen, säger Johanna Sennmark, miljöchef SLU.

Avtalet trädde i kraft i samband med tecknandet.