Akademiska Hus storsatsar på studentbostäder i Lund

Måndag, 11 april 2016
Studentbostäder är en viktig faktor för levande och attraktiva campusområden. Som en del i att förverkliga visionen om att helt få bort studentbostadsbristen i Lund, planerar nu Akademiska Hus att i egen regi bygga cirka 500 nya bostäder vid Röda Stråket.

Bostadsbristen för studenter är stor i flera universitets- och högskoleorter runt om i landet och Lund är inget undantag. För att råda bot på problemet tog Akademiska Hus initiativ till en omfattande studentbostadsutredning som presenterades i slutet av 2013 tillsammans med Lunds universitet och Lunds kommun. Parterna beslutade då att ha som gemensam målsättning att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund.


I studentbostadsutredningen pekades det så kallade Röda Stråket (stråket mellan A-huset/IKDC och Ideon på LTH-området) ut som en av de prioriterade platserna för bostadsbyggande inom campus. Akademiska Hus har nu tagit arbetet vidare och planerar för att utveckla, bygga och förvalta cirka 500 studentbostäder i området. Bostäderna kommer troligtvis att bli singel- samt duolägenheter och utbyggnaden beräknas ske etappvis fram till 2021.

– Målet att bygga bort studentbostadsbristen är en utmaning som vi måste ta oss an. Campusnära studentbostäder är en konkurrensfaktor för att skapa starka universitetsorter och en avgörande faktor för att fortsätta locka studenter till Lund från både Sverige och övriga världen, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

Röda Stråket blir också en viktig del i utbyggnaden av spårvägen i Lund, där området får en egen hållplats. Utvecklingen av Röda Stråket innebär att en attraktiv helhet skapas mellan Ideon och Lunds Tekniska Högskola som idag vänder de sig mot varandra med husens baksidor.

Tillsammans med fastighetsägarna Wihlborgs och First Hotel inleder nu Akademiska Hus detaljplanearbetet för Röda Stråket som väntas ta cirka ett år. Byggstart kan tidigast ske hösten 2017.

Om Akademiska Hus och studentbostäder

Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag breddats så att bolaget har möjlighet att själva bygga och äga studentbostäder. Akademiska Hus kommer som tidigare även att fortsätta att sälja eller hyra ut mark så att andra aktörer kan bygga studentbostäder i anslutning till lärosätenas lokaler. I studentstäderna Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå, Luleå och Linköping medverkar Akademiska Hus just nu till att mer än 10 000 studentbostäder ska kunna byggas på campus.