Studenthuset uppmärksammas internationellt som ett state-of-the-art-projekt

Fredag, 27 maj 2016
I slutet av förra veckan lyftes Studenthuset vid Stockholms universitet, Frescati, fram som ett state-of-the-art-projekt av Signhild Gehlin, som är en av Sveriges främsta experter inom geoenergi, på ett seminarium vid universitetet i Leuven, Belgien.

- Sverige ligger erkänt långt fram i utvecklingen av geoenergi ur ett internationellt perspektiv, och Akademiska Hus är en av de stora aktörer som under lång tid betytt mycket för just denna utveckling, berättar Signhild Gehlin, Tekn. Dr. och teknisk expert vid Svenskt Geoenergicentrum.

Seminariet och den presentation som gavs av professor Jeffrey D. Spitler från Oklahoma State University och Signhild Gehlin höll tillsammans med professor Jeffrey D. Spitler från Oklahoma State University, handlade om geoenergisystem med värmepumpar ur ett historiskt och nutidsperspektiv, samt framtida utmaningar. Gehlin och Spitler gav under presentationen exempel på amerikanska och svenska state-of-the-art-projekt för att belysa likheter och skillnader i tillämpningar. Ett av de framgångsrika exempel som lyftes fram var då Akademiska Hus byggnad Studenthuset vid Frescati som en lågenergibyggnad. 

- Vi är både glada och stolta över att Studenthuset uppmärksammas som ett så framgångsrikt exempel på lågenergibyggnad. Det är Akademiska Hus i särklass mest energieffektiva hus. Vi som har arbetat med byggnadens energilösningar från start är väldigt stolta över att det både genererar så positiva siffror från miljösynpunkt, men att det även stärker Akademiska Hus varumärke från hållbarhetssynpunkt, säger Johan Tjernström, energistrateg Akademiska Hus.

Seminariet var välbesökt och i den belgiska publiken fanns både akademiker och praktiker inom geoenergi. 

Hallå där, Signhild Gehlin!

Vad tycker du gör Studenthuset till ett state-of-the-art-projekt?

Studenthuset är intressant ur flera perspektiv, det är en modern lågenergibyggnad i relativt kallt klimat där man täcker hela behovet av värme och kyla med geoenergi. Byggnadens system har en noggrann driftuppföljning med detaljerad mätdata sedan start, och kan därmed kontinuerligt trimmas in av engagerad driftpersonal.

Vilka utmaningar ser du i Sverige och internationellt när det gäller övergången till förnyelsebar energiförsörjning?

Nyttjande av lokala förnybara energiresurser och energilagring i både liten och stor skala är nyckelteknologier för att klara övergång till förnyelsebar energiförsörjning. Det innebär även att olika aktörer på energimarknaden måste samverka för att skapa ett så effektivt energisystem som möjligt där varje energiresurs används på det sätt och den plats där det gör mest nytta. 

Utifrån ditt perspektiv, finns det något Akademiska Hus skulle kunna utveckla ytterligare i vårt arbete med att skapa hållbara campusmiljöer?

Jag tycker att Akademiska Hus ligger mycket långt fram med detta arbete, och ni visar gång på gång att ni vågar tänka nytt och rätt. Er arbetsmetod att skapa så effektiva byggnader som möjligt och därefter välja det mest effektiva sättet att täcka behovet av värme och kyla är ett föredöme för fastighetsägare. Fortsätt att utveckla och trimma era system för kontinuerlig mätning och uppföljning av byggnadernas prestanda, och fortsätt att satsa på er duktiga och engagerade driftpersonal, så kommer det inte bara att vara till hjälp för Akademiska Hus utan även vara vägvisare för resten av fastighets- och energibranschen.